MANUAL TEHNIC
de instalare şi întreţinere

POMPA DE CĂLDURĂ APĂ-APĂ-SOL

MODEL
TERMOCASA TMC 22, 28, 48, 61 HYPER-JET

 

 

Pompă de căldură TERMOCASA   Pompe de căldură

 

Felicitări!

 

Sunteţi posesorul unei pompe de căldură TMC HYPER-JET. În acest manual, puteti să vă informaţi despre cum să folosiţi această pompă de căldură.

 

Păstrati acest manual deoarece cuprinde instructiunile de instalare şi întretinere. Acest produs este conceput pentru a funcţiona pe o perioadă îndelungată de timp. Pentru a folosi şi mentine în condiţii optime de funtionare a produsul este necesară păstrarea manualului.

ATENȚIE !!! 

LA PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A POMPEI DE CALDURA, SA AVETI DISPONIBIL LA DUMNEAVOASTRĂ UN APARAT PENTRU MĂSURAREA TENSIUNII ELECTRICE ȘI UN TERMOMETRU NON CONTACT. 

 

De ce să alegem pompele produse de compania TERMOCASA?

 • Pompele de căldură TERMOCASA înglobează tehnologii şi materiale inventate şi brevetate în România de către ingineri români;
 • Pompele de căldură TERMOCASA apă-apă sunt probabil singurele care nu necesită schimbător intermediar;
 • Pompele de căldură TERMOCASA beneficiază de termene de garanţie foarte mari şi service ultra-rapid datorită fiabilităţii crescute şi atenţiei faţă de client;
 • Pompele de căldură TERMOCASA beneficiază de cele mai performante schimbătoare de căldură flexibile ULTRAFLEX de pe piaţă;
 • Pompele de căldură TERMOCASA au performanţe greu de egalat chiar şi de cele mai consacrate mărci de pompe de căldură.

Protecţia mediului reprezintă o prioritate pentru grupul TERMOCASA.

Calitatea produselor, eficienţa și protecţia mediului, toate acestea sunt pentru noi obiective la fel de importante. Sunt respectate cu stricteţe legile și prevederile referitoare la protecţia mediului.

Folosim pentru protecţia mediului cele mai bune tehnici și materiale, luând totodată în considerare și punctele de vedere economice.

O pompă de căldură uşor de utilizat

Pompa de căldură TMC HYPER-JET foloseşte ca sursă primară de captare a căldurii circuitul cu colector în adâncime, orizontal sau apa din pânza freatică folosind energia captată pentru încălzirea imobilului dumneavoastră. Pompa de căldură poate fi conectată la sistemul de încălzire al imobilului precum şi la un boiler pentru apa caldă menajeră.

Important!

La livrarea şi instalarea produsului verificaţi cu atenţie următoarele puncte importante:

 • Pompa de căldură TMC HYPER-JET trebuie aşezată şi transportată în poziţie verticală;
 • Verificaţi produsul dacă a fost sau nu lovit pe durata transportului;
 • În cazul în care se observă lovituri raportaţi-le transportatorului şi furnizorului;
 • Asezaţi pompa de căldură TMC HYPER-JET pe o suprafaţă dreaptă din beton sau alte materiale rigide.

Pentru a permite efectuarea montajului este necesară o suprafaţă de 1 metru în faţa produsului şi de minim 50cm în laterale şi spate.

Transportul

Produsul trebuie transportat şi depozitat în poziţie verticală.

Pentru a evita lovirea în timpul transportului, nu despachetaţi produsul până când acesta nu ajunge în camera şi în locul în care doriţi să-l montaţi.

Pompa de căldură poate fi manevrată cu ajutorul motostivuitorului sau manual, cu atenţie deosebită.

Despachetarea

Despachetaţi pompa de căldură abia după ce aţi adus-o aproape de zona în care va fi montată. Verificaţi dacă produsul a fost lovit în timpul transportului. Raportaţi eventualele uzuri provocate în urma transportului furnizorului contractat.

De asemenea verificaţi dacă au sosit toate componentele consultând lista de mai jos:

 • Pompa de căldură.
 • Cablurile electrice de conexiune la reţeaua electrică.
 • Racordurile hidraulice.
 • Cablurile electrice de conexiune a senzorilor de comandă şi control exteriori.

Instrucţiuni de siguranţă

Aceste instrucţiuni trebuie citite înainte de a manevra, instala şi utiliza pompa de căldură.

Asiguraţi-vă că produsul este deconectat de la priză înaintea oricărei intervenţii.

În momentul montării produsului, dacă se utilizează un dispozitiv de prindere/mutare verificaţi-l întâi să nu aibă uzură care să pună în pericol produsul sau instalatorul.

Nu vă postaţi sub produs cât timp acesta este suspendat.

Nu vă puneţi în pericol prin încercarea de demontare a carcasei produsului.

Nu vă puneţi în pericol prin legarea echipamentului la siguranţe electrice uzate sau dimensionate incorect.

Intervenţiile la panoul electric sau la circuitul de căldură trebuie efectuate numai de persoane autorizate.

Opţiuni de instalare a pompei de căldură TMC HYPER-JET

Pompa de căldură poate fi instalată să deservească atât sistemul de climatizare încalzire/racire al casei precum şi unul sau mai multe boilere pentru încălzirea apei calde menajere.

Pompa de căldură poate fi conectată la o sursă primară de captare a căldurii cum ar fi circuitul cu colector vertical în adâncime, serpentine orizontale sau apa din pânza freatică folosind energia captată pentru climatizarea imobilului dumneavoastră şi producerea de apă caldă menajeră.

Amplasarea pompei de căldură

Pompa de căldură trebuie amplasată pentru funcţionare deasupra nivelului podelei. Nu uitaţi că, compresorul poate genera un zgomot în timpul funcţionării similar sau mai redus decât zgomotul produs de o masină de spălat rufe.

Panoul de comandă

Se află situat în spatele capacului, în aria de service a pompei de căldură.

Pompa de căldură TMC HYPER-JET nu are setări pe care sa le facă utilizatorul ci este setată automat să răspundă necesităţilor utilizatorului.

Elementele de comandă şi control pot fi accesate doar de o persoană autorizată.

Pornirea pompei de căldură se face de la butonul din partea frontală a carcasei.

Utilizarea şi întreţinerea produsului

După ce instalatorul autorizat a finalizat montajul pompei, verificaţi împreună instalaţia. Permiteţi instalatorului să vă arate cum se efectuează pornirea pompei, pentru a putea înţelege care este principiul de funcţionare.

Oprirea pompei

Pompa de căldură se opreşte cu ajutorul termostatului montat de către instalatorul dumneavoastră la exteriorul pompei de căldură sau se deconectează de la alimentarea cu energie electrică.

Lista componentelor

- Compresor, - Filtru refrigerant, - Valvă de expansiune, - Protecţie joasă presiune, - Protecţie înaltă presiune, - Senzor de gaz fierbinte, - Senzor de gaz rece, - Condensator electric (230v), - Contactori electrici, - Carcasă, - Buton, - Schimbătoare de căldură, - Sistem automatizare, - Sistem protecţie.

Depistarea erorilor/Măsurători corespunzătoare

 • Pompa de căldură TMC HYPER-JET este proiectată să permită în mod automat diverşi parametri de operare pentru a vă bucura de confortul dorit şi având o durată mare de funcţionare. Mai jos veţi regăsi sugestii care să vă ajute să evitati funcţionarea necorespunzătoare a produsului.
 • Dacă apare o eroare, trebuie să contactaţi instalatorul autorizat care a montat produsul, iar dacă acesta ajunge la concluzia că este o eroare de ordin tehnic de funcţionare a produsului, atunci el ne va contacta ori va remedia eroarea. Pregătiţi mereu codul din fabrică al produsului.
 • Dacă apare o eroare, indicatorul luminos din butonul de pornire va fi stins, caz în care vă rugăm să contactaţi instalatorul/electricianul autorizat care a montat produsul, acesta urmând să verifice tensiunea de alimentare să fie corectă, alimentarea cu apă din foraj (verificaţi pompa să funcţioneze şi sorbul sau filtrele să fie curate) sau circuitul de serpentine să fie la debitul specificat de producător (pompa să fie funcţională şi corect dimensionată), pompa de recirculare pentru circuitul de cald să nu aibă defecte sau să fie subdimensionată,
 • Dacă pompa se află în stare de oprit şi este aprins indicatorul verde, înseamnă că, comanda de oprire a fost dată de unul din senzorii exteriori montaţi pentru comanda şi controlul temperaturilor din imobil sau boilerul de apă caldă menajeră.

Aerisirea

Dacă se aude un zgomot de fundal din pompă, verificaţi dacă a fost aerisită complet. Adăugaţi apă dacă este necesar, pentru a atinge presiunea corespunzătoare, adica între 1.5 şi 3 bari. Dacă se aude în continuare chemaţi un instalator să verifice întregul circuit.

Oprirea în cazul suprasarcinii electrice

Pompa de căldură este dotată cu un sistem de oprire a compresorului care se declanşează în cazul apariţiei unei suprasarcini electrice de alimentare a acestuia.

Cauza apariţiei unei astfel de erori poate fi:

 • Compresorul este suprasolicita - Contactaţi un tehnician.
 • Compresor defect - Contactaţi un tehnician.
 • Oprit datorită suprasarcinii electrice - Contactaţi un tehnician.

Instalarea produsului

Acest capitol este dedicat celor care sunt abilitaţi pentru instalarea produsului (instalator/electrician autorizat) astfel încât pompa de căldură TMC HYPER-JET să funcţioneze corespunzător la parametri ceruţi de proprietar. Utilizatorul oricum dispune în acest manual de toate informaţiile necesare pentru a putea înţelege si utiliza corect produsul achiziţionat.

Conexiuni hidraulice şi electrice:

(Racordurile agentului termic sunt realizate cu ţeavă PPR 32mm)

1) Cablu de comandă, 2) Cablu alimentare, 3) Priză alimentare pompe, 4) Ieşire cald, 5) Ieşire rece, 6) Intrare rece, 7) Intrare cald, 8) Buton pornire.

Pompă de căldură

Racord hidraulic

Montarea produsului trebuie să fie realizată cu atenţie ţinând cont de standarde de instalare şi de planul clădirii. Produsul trebuie conectat la un vas de expansiune într-un sistem închis cu excepţia circuitului de apă freatică. Nu uitaţi să curăţaţi radiatoarele de rugină şi alte reziduuri înainte de a realiza montajul.

Parcurgeţi toţi paşii de instalare/reglare ţinând cont de descrierea din capitolul rezervat instalării „Punerea în funcţiune a produsului”.

Ţevile de tur şi retur a circuitului primar sau secundar trebuie să aibă un diametru recomandat de 32 mm.

Pompa de căldură poate lucra cu temperaturi de până la aproximativ 50°C pe retur şi întoarce pe circuit (tur) temperaturi maxime de 55°C pentru perioade scurte de timp (1-3 ore pentru încălzire apa boiler), iar temperatura de funcţionare continuă (normală) a pompei de căldură nu trebuie să depăşească 40 grade Celsius pe retur şi 45 grade Celsius pe tur agent termic.

Pompa de căldură TMC HYPER-JET nu se defectează la temperaturi mai mari pe retur, dar se opreşte compresorul în mod repetat şi poate afecta durata de viaţă a compresorului.

Pompa de circulaţie

Pompa de circulaţie (recomandat minim 32-8) pentru agentul de încălzire sau pentru circuitul brine sau pentru apa din pânza freatică trebuie dimensionată astfel încât să poată asigura o diferenţă de temperatură a agentului termic între tur şi retur între 3 şi 7 grade Celsius pentru a asigura o funcţionare optimă a pompei de căldură.

Asiguraţi-vă că a fost montată o pompă de circulaţie destul de mare, astfel încât să asiguraţi pompei de căldură suficient agent termic. Vă recomandăm o pompă Wilo, Grundfos sau Pedrollo, care sunt adecvate pentru majoritatea instalaţiilor de încălzire.

Pompa de caldura se opreste atunci când debitul agentului termic este insuficient  !!!

 

Amplasarea pompei de căldură

Pompa de căldură trebuie amplasată pentru functionare deasupra nivelului podelei. Nu uitati că , compresorul poate genera un zgomot in timpul functionarii similar sau mai redus decat zgomotul produs de o masina de spalat rufe .

 Circuitul primar

Pentru a utiliza pompa de căldură la nivel maxim de performantă trebuie folosit un debit al agentului termic corespunzător. Debitul agentului termic (sursa colector în adâncime, orizontal sau apa din panza freatica) nu trebuie să fie mai micdecât cel prezentat în tabelul cu date tehnice

                Conectarea circuitului brine (serpentine sau sonde )

            Instalatia si conectarea circuitului cu sonde verticale sau cu colector orizontal, trebuie realizate de un instalator autorizat, în concordantă cu toate regulile de efectuare a montajului. Aveti mare grijă ca sa nu pătrundă mizerie pe sistemul de tubulatură, care trebuie să fie perfect curate în momentul conectării circuitului la instalatia de căldură. Protejati tubulatura, prin montarea de capace, împotriva pătrunderii de impurităti, pe toată perioada efectuării montajului.

Pentru a permite efectuarea service-ului la pompa de căldură, robinetii de închidere trebuie montati atât pe tur cât si pe retur, la conectarea pompei si a circuitului brine. Montati robineti/valve de bifurcatie pentru a putea umple si aerisi circuitul colector, independent de pompa de căldură.

Colectoarele pot fi sonde verticale sau serpentine orizontale .

In cazul sondelor verticale , adancimea lor totala va fi de minim 1,2 ori suprafata casei , adica la o casa de 100mp izolata cu polistiren de 10cm si ferestre cu 3 sticle , sondele trebuiesc sa aiba minim 120ml , aceasta adancime totala putand fi chiar mai mare in functie de gradul de izolare al imobilului . Recomandam ca sondele sa fie realizate cu teava de polietilena 32mm PN10 si incarcate cu glicol .

In cazul serpentinelor orizontale , lungimea lor totala va fi de minim 3 ori suprafata casei , adica la o casa de 100mp izolata cu polistiren de 10cm si ferestre cu 3 sticle , serpentinele trebuiesc sa aiba minim 300ml , aceasta lungime patand fi chiar mai mare in functie de gradul de izolare al imobilului . Suprafata de teren pe care se vor instala serpentinele , recomandam sa fie cel putin dubla fata de suprafata casei adica la o casa de 100mp ,avem nevoie de minim 200mp teren pentru instalare serpentine . Recomandam ca serpentinele sa fie realizate cu teava de polietilena 32mm PN6 si incarcate cu glicol sub presiune de minim 2bar inainte de a fi acoperite cu pamant pentru evitarea strangularii datorita greutatii pamantului . Serpentinele recomandam sa aiba o lungime de 50-100ml fiecare , sa fie pe cat posibil egale si racordate la un distribuitor in camera tehnica sau intr-un camin subteran , sa fie pozitionate tur retur pe marginea santului (santul sa aiba 50-60cm latime) iar adancimea recomandata este intre 150 si 200cm .In cazul in care terenul se afla in panta atunci distribuitorul sa fie amplasat in partea de sus a terenului pentru pentru a se putea realiza aerisirea corecta a serpentinelor .Serpentinele se vor aseza pe un singur nivel pentru asigurarea unei eficiente maxime .

Aerisirea

Nu trebuie să existe aer pe circuit. Chiar si cele mai mici bule de aer pot afecta buna functionare a produsului. Cititi “umplerea circuitului” de mai jos.

Izolarea împotriva aparitiei condensului

 

Trebuie să izolati împotriva condensului tot circuitul primar ,in caz contrar, pe circuit se va forma gheată sau picaturi de condens.

Umplerea si aerisirea circuitului brine

 

Amestecati apă distilata cu antigel într-un vas deschis astfel incat sa reziste pana la -20grade fara sa inghete.

Tevile trebuie să aibă un diametru de 32 mm.

 

Conectati o pompă externă de umplere puternică pentru a efectua umplerea si aerisirea. Apoi deschideti robinetii astfel ca lichidul să poată circula prin vasul deschis.

Lăsati agentul termic să circule prin instalatie pe o perioadă de timp până este eliminat aerul. Totusi este posibil să mai existe aer pe instalatie, chiar dacă nu mai iese deloc în momenul aerisirii.

Aerisiti vasul de nivel, prin desfacerea dopului din vârful  rezervorului.

 

            Puteti închide acum robinetii si permiteti pompei de recirculare să functioneze în continuare si apoi opriti pompa de umplere.

            Pompa externă de umplere va mări presiunea în sistem la deschiderea robinetilor de umplere .

            Pe tubul colector trebuie montat un vas de aerisire, pentru că pot apareabule de aer.

            Verificati mereu filtrul când efectuati umplerea si aerisirea circuitului cu agent termic.

Verificarea circuitului brine după instalare

 

După câteva zile, verificati presiunea lichidului din instalatie . Completati dacă este necesar.

Vasul de nivel

Vasul de nivel, trebuie montat pe turul instalatiei brine în cel mai înalt punct. Retineti că vasul poate face condens. Montati valva/robinetul de sigurantă si potriviti un dop în vărful rezervorului.

 

Lichidul brine

Lichidul brine circulă în sistem închis. Lichidul este alcătuit din apă si solutie antigel , recomandatpe bază de etanol. Procentul de alcool din amestec trebuie să fie putin sub 30%, ceea ce va conduce la un risc împotriva incendiilor de clasă 2b si un punct de înghet de aproximativ -20°C.

 

            Bulele de aer

            Pentru a nu avea bule de aer pe instalatie, asigurati-vă că pe tubul colector urcă spre pompă o cantitate necesară de lichid. Dacă nu se întâmplă acest lucru, ar putea fi necesară aerisirea instalatiei în punctele sale cele mai înalte. Pompa de umplere suportă în general mici diferente ale cantitătii de lichid.

Verificarea diferentelor de temperatură din circuitul brine

 

Atunci când functionează pompa de căldură, verificati în mod frecvent dacă diferenta de temperatură dintre tur si retur nu este prea mare. Dacă se constată o diferentă mai mare de 5 grade, aceasta se poate datora existentei aerului pe circuit , a unui filtru înfundat sau a pompei de recirculare subdimensionate . Dacă aceasta este cauza, atunci pompa de căldură se va opri automat.

Instalatia electrică

Instalatia electrică si montarea pompelor de căldură trebuie efectuate

de un electrician autorizat. Toate conexiunile cablurilor trebuie efectuate conform regulilor si reglementarilor in domeniu.

Sursa de alimentare

 

     Pompa de caldura TMC HYPER-JET trebuie conectată la 230V sau 380V , sursa neintreruptibila ,protejată cu împământare si un stabilizator de tensiune pentru cazul in care variatia tensiunii de alimentare este mai mare de +/-3% . 

Comutatorul de sigurantă

 

Instalatia electrică trebuie să contină un comutator de sigurantă pentru întreruperea în totalitate de la energia electrică.

IMPORTANT

Pompa de caldura are eficienta maxima si consum mic atunci cand:

-  temperatura agentului termic ( calorifer/pardosea/ventiloconvector ) este cat mai scazuta iar temperatura apa/sol este cat mai ridicata ,

-  diferenta de temperatura intre tur si retur sa fie intre 3 si 7 grade celsius

             -  izolarea tuturor suprafetelor de contact ale imobilului cu exteriorul sa fie cat mai buna (echivalentul unui polistiren de minim 5 cm )

             -  suprafetele radiante (calorifer, pardosea , ventiloconvectoare etc) sa fie cat mai mari astfel incat temperatura agentului termic  (35-45grade celsius pe tur) sa fie suficienta pentru incalzirea imobilului .

             -  Perioda de service si verificare a pompei de caldura pentru pastrarea perioadelor de garantie , adica verificarea si inlocuirea daca este cazul a refrigerantului , uleiului si al filtrului nu trebuie sa depaseasca 3 ani calendaristici indiferent de tipul garantiei .

Schema electrica pompa de caldura + boiler + incalzire imobil:

1) termostat boiler , 2) electrovana cu 3 cai TERMOCASA , 3) termostat ambiental , 4) pompa de caldura , 5) alimentare pompa de caldura , 6) pompa apa sol sau circuit brine , 7) pompa recirculare , 8) alimentare termostat boiler/vana cu 3 cai

             

 

Schita electrica detaliu pompa de caldura , comanda electro-mecanica cu autoretinere :

1) alimentare 230v , 2) termostat inalta presiune , 3) termostat joasa presiune , 4) presostat joasa presiune , 5) presostat inalta presiune , 6) buton pornire cu revenire , 7) contactor automentinere , 8) termostat ambiental , 9) termostat agent tur , 10) contactor compresor , 11) contactor pompe , 12) bec martor .

 

SCHEMA MONTAJ 2 POMPE DE CALDURA CU PUFFER SI BOILER

1) foraj apa sau circuit brine , 2) filtru apa , 3) supape de sens (2buc la montaj apa-apa) , 4) pompa foraj apa sau circuit brine , 5) pompa de caldura , 6) electrovana 3 cai Termocasa , 7) pompa recirculare , 8) boiler apa calda menajera , 9) iesire apa calda boiler , 10) intrare apa rece boiler , 11) rezervor acumulare (puffer) , 12)  circuite incalzire cladire , 

 

SCHEMA MONTAJ POMPA DE CALDURA CU PUFFER SI BOILER

1) foraj apa sau circuit brine , 2) filtru apa , 3) supape de sens (2BUC la montaj apa-apa) , 4) pompa foraj apa sau circuit brine , 5) pompa de caldura , 6) pompa recirculare , 7) electrovana 3 cai Termocasa , 8) iesire apa calda boiler , 9) boiler apa calda menajera, 10) intrare apa rece boiler , 11) rezervor acumulare (puffer) , 12) circuite incalzire cladire 

 

SCHEMA MONTAJ POMPA DE CALDURA CU  BOILER

1) foraj apa sau circuit brine , 2) filtru apa , 3) supape de sens (2BUC), 4) pompa foraj apa sau circuit brine , 5) pompa de caldura , 6) pompa recirculare , 7) electrovana 3 cai Termocasa , 8) iesire apa calda boiler , 9) boiler apa calda menajera, 10) intrare apa rece boiler , 11) circuite incalzire cladire 

 SCHEMA MONTAJ POMPA DE CALDURA CU PUFFER , BOILER SI PANOU SOLAR 

1) centrala termica , 2) boiler ACM(apa calda menajera) , 3) pompa recirculare , 4) electrovana cu 3 cai , 5) pompa recirculare , 6) clapeta sens gravitationala , 7) panou solar , 8) pompa recirculare , 9)circuite incalzire cladire , 10) rezervor acumulare (puffer)

Electrovana cu 3 cai (4) de la circuitul verde si pompa de recirculare (5) se vor alimenta de la automatizarea panoului solar .

SCHEMA MONTAJ POMPA DE CALDURA CU PUFFER , BOILER SI PANOU SOLAR (cu schimbator intermediar)

1) foraj apa sau circuit brine , 2) filtru apa , 3) supape de sens (2BUC la montaj apa-apa), 4) pompa foraj apa sau circuit brine , 5) pompa de caldura , 6) pompa recirculare , 7) electrovana 3 cai Termocasa (2BUC) , 8) iesire apa calda boiler , 9) boiler apa calda menajera, 10) intrare apa rece boiler , 11) rezervor acumulare (puffer) , 12) circuite incalzire cladire , 13) clapeta sens , 14)pompa recirculare , 15) panou solar cu absorbtie directa , 16) schimbator de caldura intermediar , 17) pompa recirculare , 18) pompa recirculare . (ATENTIE !!!  suprafata serpentinei din boiler trebuie sa fie corect dimensionata in functie de puterea centralei termice / pompa de caldura ... vezi capitolul RECOMANDARI )

Vana cu 3 cai (7) de la circuitul verde si pompa de recirculare (18) se vor alimenta de la automatizarea panoului solar .

 

SCHEMA MONTAJ POMPA DE CALDURA CU BOILER SI SCHIMBATOR DE CALDURA PT RACIRE PASIVA

1) foraj apa sau circuit brine , 2) filtru apa , 3) supape de sens (2BUC la montaj apa-apa), 4) pompa foraj apa sau circuit brine , 5) pompa de caldura , 6) pompa recirculare , 7) electrovana 3 cai Termocasa  , 8) iesire apa calda boiler , 9) boiler apa calda menajera,            10) robinet deschis iarna , deschis vara , 11) robinet inchis iarna , deschis vara , 12) robinet inchis iarna , deschis vara , 13) robinet deschis iarna , inchis vara  , 14) intrare apa rece boiler, 15) intrare / iesire agent termic incalzire , 16) schimbator de caldura racire pasiva TERMOCASA

   

 

RECOMANDARI :

-Pompele de recirculare trebuie sa fie minim de 32-8 (racord 32 , presiune 0.8bari) , Pedrollo JSW1C sau mai puternice  (sa aiba debite fixe ) si sa fie setate la turatie maxima  .

-Pentru extractia apei din foraj unde nivelul hidrodinamic (nivelul de unde nu mai scade apa in foraj dupa cel putin 2 ore de functionare a pompei de apa) este mai mic sau egal 5ml , se recomanda utilizarea unei pompe de apa de suprafata astfel :

= pentru o pompa de caldura  8-12kw (Pedrollo JSW1B sau alte modele similare ) ,

= pentru o pompa de caldura 18 kw ( Pedrollo JSW1A sau alte modele similare ) ,

= pentru o pompa de caldura 22kw ( Pedrollo JSWM2A sau alte modele similare)

-Pentru extractia apei din foraj unde nivelul hidrodinamic (nivelul de unde nu mai scade apa inforaj dupa cel putin 2 ore de functionare a pompei de apa) este mai mare de 5ml si mai mic de 25ml  , se recomanda utilizarea unei pompe de apa submersibile Pedrollo 4block 2/9 sau alte modele similare iar daca nivelul hidrodinamic depaseste 25ml se va apela la specialistii Termocasa pentru recomandari personalizate .

-Vana cu 3 cai TMC se poate monta atat pe tur cat si pe retur pentru ca avem temperaturi sub 60grade .

     

-Tururile  sau retururile de la pompele de caldura (daca sunt 2 sau mai multe) nu se leaga mai mult de o pompa de caldura la acelasi racord al pufferului , turul se conecteaza la racordul cel mai de sus iar returul la partea cea mai de jos a pufferului .

-Tensiunea de alimentare trebuie sa fie  230v sau 380v (230v pe fiecare faza) atat la pornirea pompei de caldura cat si in timpul functionarii cu o toleranta +/-5% .

-Inainte de pornirea pompei de caldura trebuiesc verificate circuitele ca sa nu aveti robineti inchisi sau vana cu 3 cai sa nu fie blocata intr-o pozitie  prin care sa blocheze trecerea agentului termic.

-La prima pornire a pompei de caldura este recomandat sa se utilizeze o priza normala pentru alimentarea pompei de recirculare si a pompei de apa din pamant iar dupa  setarea termostatelor (boiler si puffer) , pompele sa fie alimentate din priza montata pe carcasa pompei de caldura  .

-Diferenta de temperatura intre tur(iesire cald ) si retur(intrare cald )  trebuie sa fie de aproximativ 5 grade .

-Diferenta de temperatura intre tur(iesire rece) si retur(intrare rece ) trebuie sa fie de aproximativ 5 grade .

-Pentru masurarea exacta a temperaturii se va utiliza un termometru non contact iar citirea se va efectua pe suprafete metalice acoperite in prealabil cu o banda izolatoare electrica sau vopsea care sa nu reflecte .

-Inainte de intrarea apei din foraj in pompa de caldura este necesara montarea a 2 supape de sens (in cazul pompelor submersibile , o supapa de sens se va monta chiar la iesirea din pompa de apa ) si un filtru de impuritati (cu cartus lavabil ) sau in cazul in care filtrul cu cartus lavabil trebuieste curatat saptamanal sau mai des , se va utiliza un filtru cu nisip pentru piscina .

-Schimbatoarele pompei de caldura din momentul inceperii utilizarii , trebuiesc sa fie constant imersate in apa/lichid , in caz contrar exista riscul de deteliorare si chiar fisurarea acestora .

-Pentru verificarea (metoda cea mai simpla) debituluiapei din foraj , o galeata de 10 litri este plasata la iesirea din pompa de caldura iar timpul in care se umple galeata poate fi de aproximativ :

-12 secunde (+/-2secunde)pentru o pompa de 22kw

-15 secunde (+/-2secunde)pentru o pompa de 18kw

-18 secunde (+/-2secunde)pentru o pompa de 12kw

-Pentru verificarea panzei freatice daca are permeabilitate si cantitatea de apa suficienta se va aplica urmatoarea metoda :

Plasati o galeata de 10 litri la iesirea apei din hidrofor sau pompa submersibila iar dintr-un robinet reglati debitul astfel incat timpul in care se umple galeata sa fie de aproximativ :

-12 secunde (+/-2secunde)pentru o pompa de 22kw

-15 secunde (+/-2secunde)pentru o pompa de 18kw

-18 secunde (+/-2secunde)pentru o pompa de 12kw

Lasati sa curga apa la debitele mentionate mai sus pentru o perioada de 48 ore iar daca forajul/putul nu seaca atunci rezulta faptul ca are o panza freatica suficient de buna pentru pompa de caldura .Aceasta metoda a functionat pana in prezent la toti clientii .

-Suprafata serpentinei din boiler trebuie sa fie minim de :

--3mp pt o pompa de 22kw ,

--2,5mp pt o pompa de 18kw , 

--2mp pt o pompa de 12kw

-Racordurile hidraulice sunt confectionate din teava PPR 32mm iar pe cele doua circuite trebuie sa aveti instalata supapa siguranta de maxim 3 bari.

-Caderea de presiune in schimbatoarele de caldura , care trebuie luata in calcul la dimensionarea pompelor de foraj sau recirculare este  intre 1 si 1,5bari .

-In cazul in care nu se utilizeaza vas acumulator, se va verifica diferenta de temperatura intre tur(iesire cald ) si retur(intrare cald )  iar daca este mai mare de  5 grade datorita subdimensionarii sistemului de incalzire al locuintei atunci se va utiliza pe retur o pompa de recirculare mai puternica sau o pompa de hidrofor daca este cazul .

-In cazul utilizarii de calorifere/radiatoare/ventiloconvectoare , acestea trebuie sa aiba 1kw putere nominala pentru fiecare 3-5mp de cladire incalzita , adica la o incapere de 20mp aveti nevoie de 4-6kw (putere nominala) .

 

Dimensiuni pompa de caldura :

                         

 

 

 

(A) Model pompa de caldura , (B)Debit MC/H , (C) Putere nominala intrare Kw/h , (D)Putere maxima intrare Kw/h , (E)Putere incalzire kw/h ,(F) Temperatura maxima/minima °C , (G)Coeficient performanta compresor max COP , (H)Nivel zgomot (decibeli) , (I) Compresor Scroll , (J)Sursa de alimentare V/Hz  , (K)Refrigerant (aditivat optional) , (L) Schimbator de caldura Ultraflex (galvanic optional) , (M) Protectie presiune , (N)Control prin internet sau radio , (O)Greutate transport Kg , (P)Dimensiuni / gabarit cm (fara conexiuni spate)

Punerea în funcțiune

 

1)   Verificați tensiunea de alimentare :

- în cazul pompelor de căldură monofazate , tensiunea de alimentare trebuie să fie cuprinsă între 220 și 240 Volți și să nu aibă fluctuații mai mari de 3 Volți la pornirea pompei de căldură .

- în cazul pompelor de căldură trifazate , tensiunea de alimentare pe fiecare din cele trei faze trebuie să fie cuprinsă între 220 și 240 Volți și să nu aibă fluctuații mai mari de 3 Volți la pornirea pompei de căldură iar succesiunea fazelor să fie corectă , altfel pompa de căldură nu va putea fi pornită .

2)   În cazul pompelor de căldură alimentate cu apă de o pompă submersibilă , să aibă obligatoriu montate două supape sau clapete de sens pe traseul între foraj și pompa de căldură iar acestea să fie verificate și înlocuite la fiecare 3 ani .

3) Pe circuitul de încălzire între pompa de căldură și pufer sau imobil să nu existe clapete de sens , supape de sens , robineți subdimensionați sau filtre care să obtureze debitul pompei de recirculare .

4) Racordarea pompei de căldură la vasul acumulator să fie făcută la extremitatea superioară și inferioară conform schițelor din manualul de instalare .

5) Diferența de temperatură între tur(ieșire cald ) și retur(intrare cald )  trebuie să fie de aproximativ 5 grade , diferența de temperatură între tur (ieșire rece) și retur(intrare rece ) trebuie să fie de aproximativ 5 grade .

6) Temperatura setată la termostatele pentru boiler sau vasul acumulator , nu trebuie să depășească 50 de grade celsius .

 

Nerespectarea acestor recomandări poate duce la creșterea consumului de curent și la o funcționare defectuoasă a pompei de căldură .

 

Declaratie de conformitate

Pentru:
Pompa de caldura modelele TMC HYPER-JET 22,28,48,61

TERMOCASA  , avand sediul social in Loc: Oradea , str Zorelelor nr 5 , prin reprezentant legal Farcas Adrian , declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul in declaratii si prevederile art. 5 din HG nr. 1022 / 2002 cu privire la regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia mediului, faptul ca produsul pompa de caldura modelele TMC HYPERJET 22,28,48,61, face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune în pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este în conformitate cu următoarele prevederi:

Sisteme de racire si pompe de caldura. Aparate de conditionat aerul, grupuri de racit lichide si pompe de caldura cu compresoare antrenate prin motor electric pentru incalzirea si racirea spatiilor.    SR EN 14511-3: 2007, pct. 4; PSL 01

 

 

De retinut :

 

Completati spatiile de mai jos. Pot fi folositoare în caz de urgentă.

 

Produs

 

Cod produs

Instalat de

 

Nr. telefon

Data instalării

   

 

 

 

 

 

Lista instalatori autorizați :

 

 

- Meszaros Tibor (Tibi) - tel : 0742412253
(acoperire la nivel național - România)

 

- Varga Daniel - tel : 0771346985
(acoperire la nivel național - România)

 

- Habasescu Lucian - tel : 0742093544
(acoperire județele: Bihor, Satu Mare, Arad, Timiș, Alba, Sălaj, Hunedoara, Maramureș, Bistrița Năsăud)

 

- Merca Constantin - tel : 0745200004
(acoperire județele: Bihor, Satu Mare, Arad, Timiș, Alba, Sălaj, Hunedoara, Maramureș, Bistrița Năsăud)

 

- Butuc Iosif - tel : 0741146358
(acoperire judeţele: Constanţa, Tulcea, Brăila, Galaţi, Ialomiţa, Călăraşi, Bucureşti, Ilfov)

 

- Andrei Borz - tel : 0740345209
(acoperire judeţele: Satu Mare, Maramureş, Bihor, Sălaj)

 

- Caragea Ionut - tel : 0769693898
(acoperire judetele : Timis , Arad , Hunedoara , Cras Severin , Mehedinti , Dorj , Alba , Bihor )

 

- Cozachevici Mihai - tel : 0758420585 sau 0746517702

 (acoperire judeţele: Suceava , Botosani)

 

 - Serban George - tel : 0747380124
(acoperire județele: Bihor, Satu Mare, Arad, Timiș, Alba, Sălaj, Hunedoara, Maramureș, Bistrița Năsăud)

 

 - Bârlea Marcel - tel : 0784080000
(acoperire la nivel național - România)

 

 

 

 

Punerea în funcțiune

Încercuiți varianta existența la locație sau complectati valorile

La momentul verificării parametrilor , să utilizați un aparat de măsurare a tensiunii și un termometru non-contact (laser - infraroșu)

{Cu termometru non-contact (laser - infraroșu) se vor măsură valorile temperaturilor doar pe suprafețe metalice acoperite cu vopsea sau un strat de bandă izolatoare }

Tip/model pompă de căldură :

........................................

Serie : .............................

Dată achiziției .......................

 

Dată instalării .......................

Nume + prenume proprietar

..........................................

..........................................

 Nume+prenume+tel instalator

..........................................

..........................................

Locația unde este instalată pompă de căldură : ...........................................

...........................................

...........................................

         
Tipul verificării

Parametru 1

Parametru 2

Parametru 3

Parametru 4

 1) Tensiunea la priză preferabil a se verifică în intervalul orar 17-21

Tensiunea la priză înainte de pornire : ..................V  Tensiunea la priză în momentul pornirii: ..............V   Tensiunea la priză în timpul funcționarii: .............V  
 2) Temperatura Tur/Retur  Temperatura tur cald(ieșire cald) după 15min de funcționare: ........ °C)  Temperatura retur cald(intrare cald) după 15min de funcționare: ........ °C)  Temperatura tur rece(ieșire rece) după 15min de funcționare: ........ °C)  Temperatura retur rece(intrare rece) după 15min de funcționare: ........ °C)

 3) Pompă de recirculare ce marca/model este ?

..........................................

       

 4) Există 2buc supape de sens  la pompele submersibile

DA /NU

       

 5) Există montate supapă/clapetă de sens sau filtru pe circuitul de cald? 

DA / NU

 

   
 6) Există în cadrul instalației montate butelii de egalizare ?   DA / NU        
 7) Ce suprafață are serpentină de la boiler (însumate ambele dacă este cazul)    ..........mp        

 8) Există spațiu minim 20cm împrejurul pompei și deasupra acesteia?   

DA / NU

       
         

 

  Va rugam sa trimiteti pe Whatsup la numarul de tel : .............. o filmare video cu pompa de caldura precum si cu camera tehnica (unitatea interioara + racorduri) . Filmarea sa fie realizata asemanator cu cea din linkul: ...........