NEMZETKÖZI FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS

 

NR .. Adatok / adatok ……

 

Szerződő felek:

1. SC Termocasa  Consulting SRL székhellyel Bihar megyében, Nagyváradon, a Zorelelor utcában, 5. sz., Bejegyezve a J05 /1116/2020, egyedi regisztrációs kóddal RO42745087, IBAN RO58BTRLRONCRT számla0558602601 nyitva a Banknál Transilvania., Farcas Adrian adminisztrátor képviseletében GYÁRTÓ, és

2. ……… .., működési ponttal str. ………, nem. … .., helység ……… .., megye ………, ország: ……… ..a cégnyilvántartásba bejegyezve ……………., Egyedi nyilvántartási kóddal rendelkezik ………… .., képviseli az adminisztrátor … ……, tel: …… .. e-mail: ………………… mint FORGALMAZÓ.

1. cikk - A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 A gyártó kinevezi ………………… .. terjesztésére és kereskedelmére a (z) ...................... területén (adja meg az országot vagy régiót), (vele vagy nélküle ) kizárólagossági záradék márkájú hőszivattyús termékek TERMOCASA víz-víz vagy talaj-víz kényelmi modell 8 és 22 kW közötti teljesítmény mellett, valamint márkás hőszivattyúk TERMOCASA 6 és 24 kW közötti levegő-víz modell között, és ha a forgalmazó az első 2 hónapban kevesebb, mint 6 hőszivattyút, vagy 5 hónap alatt kevesebb mint 12 hőszivattyút rendel meg és fizet a szállítótól, elveszíti a kizárólagossági záradékot vagy a szerződés lejárta után.

2. cikk - A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

2.1 Ez a szerződés 12 hónapos időtartamra jön létre, annak aláírásától számítva, és bármelyik Szerződő Fél 30 napos felmondási idővel, írásbeli értesítéssel felmondhatja szerződésszegés esetén, vagy a felek megállapodása alapján meghosszabbítható ..

 

3. cikk - ÁRAK ÉS FIZETÉSI MÓDSZEREK

3.1 A referenciaár a GYÁRTÓ hivatalos honlapjának ÁFA-val rögzített ára lesz (a szerződés megkötésének napján a honlap: https: //termocasa.ro / ro /), az az ár, amelyen a terméket / termékeket a GYÁRTÓ többi vásárlójának értékesítik, az az ár, amely tartalmazza a GYÁRTÓ által ügyfeleinek adott lehetséges kedvezményeket, a határozott megrendelés leadásának és kifizetésének napján teljes egészében a FORGALMAZÓ.

3.2 A FORGALMAZÓNAK eladási árat a referenciaárból számoljuk, amelyre kedvezményt alkalmazunk, az alábbiak szerint:

- A FORGALMAZÓ az első 3 hőszivattyút teljes mértékben megvásárolja és kifizeti a GYÁRTÁSI listaáron 12 egymást követő hónap alatt, utána pedig egy negyedik márkájú hőszivattyút kap ingyenesen. TERMOCASA víz-víz vagy talaj-víz kényelmi modell 8 és 22 kW közötti teljesítmény mellett, valamint márkás hőszivattyúk TERMOCASA 6 és 24 kW közötti levegő-víz modell

- A következő márkájú hőszivattyúk TERMOCASA A FORGALMAZÓ vásárolt 25% kedvezményt kap, vagy meg lehet tartani a kezdeti bónusz rendszert, mert minden 3 hőszivattyú után, amelyet 12 egymást követő hónap alatt teljes egészében a GYÁRTÁSI listaáron vásároltak és fizettek, ingyen kapnak.

negyedik márka hőszivattyú TERMOCASA víz-víz vagy talaj-víz kényelmi modell 8 és 22 kW közötti teljesítmény mellett, valamint márkás hőszivattyúk TERMOCASA 6 és 24 kW közötti levegő-víz modell.

A FORGALMAZÓ felé történő eladási ár tartalmazza az áfát, vagy külső számlák esetén lehetőség lesz áfa nélkül számlázni, ha a vevő (forgalmazó) áfafizető és megjelenik az európai VIES rendszerben, euróban vagy lejben van kifejezve az NBR tőzsdén. ár a megrendelés visszaigazolásának és fizetésének napján. és nem tartalmazza a szállítási és szállítási költségeket, valamint a kért termékek telepítésével, összeszerelésével vagy üzembe helyezésével kapcsolatos egyéb költségeket.

3.3 A FORGALMAZÓ által megrendelt termékek / termékek teljes kifizetése a határozott megrendelés indításakor teljes egészében megtörténik.

3.4 A forgalmazó profitálhat a márkás hőszivattyúból Termocasa a minta esetében az alábbiak szerint:

-Először teljes áron fizet a hőszivattyúért, és 6 hőszivattyú vásárlásakor (térítés ellenében) visszakapja a hőszivattyú (minta) értékét, vagy képes lesz megrendelni egy másik hőszivattyút és a minta csökken.

4. cikk - A FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

4.1 A GYÁRTÓ vállalja, hogy:

a) A Területen értékesítendő termékeket a 3. cikkben megállapított eladási áron, a választékokat és az általa aláírt és bélyegzővel ellátott megrendelés alapján megállapított mennyiségeket szállítani.

b) Amikor a GYÁRTÓ eladásra kínálhatja a területén bármely új terméket az általa gyártott hőszivattyúk kategóriájából, a FORGALMAZÓ kapcsolatba léphet vele, és új szerződés alapján kedvezményekben részesülhet, vagy a jelenlegi egy melléklete. kölcsönös megállapodás.

c) Az értékesítési promóciós anyagok eljuttatása a FORGALMAZÓHOZ:

- ingyenes - technikai támogatás elektronikus formában (képek megfelelő felbontásban a reklámanyagok, prospektusok, röpcédulák stb. készítéséhez) a reklámanyagok készítéséhez (prospektusok, röpcédulák, plakátok, transzparensek, óriásplakátok, reklámok elektronikus formában stb .)

-Fizetés ellenében, a FORGALMAZÓ kérésére ilyen anyagokat, nem elektronikus formában, vagy az értékesítési eredményekért járó jutalomként - prospektusok, szórólapok, plakátok vagy más reklám- vagy promóciós anyagok, amelyek rendszeresen elérhetőek a GYÁRTÓ.

d) Bocsátani a FORGALMAZÓHOZ a megrendelt berendezések (termékek) szállításához és üzembe helyezéséhez szükséges műszaki dokumentációt.

4.2 A FORGALMAZÓ vállalja, hogy:

a) A GYÁRTÓ írásbeli tájékoztatása azokról az állításokról, amelyeket a FORGALMAZÓ nem tud kielégíteni a termékekkel kapcsolatban, valamint az ilyen igényeket előterjesztők nevét és címét.

b) A szerződéses ár megfizetése a 3. cikk feltételei szerint

 

5. cikk - A munkavégzés módja

5.1 A FORGALMAZÓ e-mailben elküldi a megrendelést a GYÁRTÓNAK, és a megrendelés visszaigazolása ugyanúgy megkapja.

- A FORGALMAZÓNAK minden megbeszélést és tárgyalást meg kell folytatnia az ügyféllel szóban vagy írásban a GYÁRTÓ közvetlen bevonása nélkül.

- A GYÁRTÓ nem vehet részt írásbeli vagy szóbeli megbeszélésekben az ügyfél és a FORGALMAZÓ között.

5.2 A megrendelés visszaigazolásával megállapított szállítási határidőn belül a termékeket az alábbiak szerint szállítjuk:

- egy FORGALMAZÓ küldött vette át az aláírt és pecsétes küldöttség alapján

- a szállítást futárcégen vagy fuvarozó cégen keresztül kell teljesíteni.

Mindkét esetben az áru felelőssége a GYÁRTÓt terheli mindaddig, amíg ki nem lép a raktárból, ahonnan a szállítás történik, illetve az áru leszállításáig a FORGALMAZÓ delegáltjának vagy a futárcégnek / szállító cégnek, a saját raktáráig illetve rendeltetési hely.

5.3 Ha a termékeket a FORGALMAZÓ megbízottja szerint szállítják, a GYÁRTÓTÓL történő begyűjtésük alkalmával a felek mennyiségi átvételt folytatnak.

5.4. Ha a termékeket futárcégen / fuvarozó cégen keresztül szállítják, úgy tekintjük, hogy a termékek futárcégének / szállítótársaságának az a elfogadása, hogy a termékeket KISZERZŐHEZ szállítják, egyenértékű a kifogások nélküli mennyiségi fogadással.

6. cikk - SZERZŐDÉSES FELELŐSSÉG

6.1 A FORGALMAZÓ köteles az áru értékét teljes egészében fizetni a GYÁRTÓ felé fizetési meghagyással vagy készpénzzel.

6.2 A termékeket a GYÁRTÓ szállítja le a FORGALMAZÓ teljes kifizetése és a GYÁRTÓ bankja által történő fizetés visszaigazolása után.

6.3 Nem fizetés esetén, ha a fizetési határidőt közös megegyezéssel állapítják meg, a ki nem fizetett összegre 0.15% / nap kötbér kerül kiszámításra azzal a lehetőséggel, hogy az meghaladja a fennálló tartozás értékét, amelyre számították.

6.4 A FORGALMAZÓ nem teljesíti a fizetési kötelezettségeket határidőre, és a jövőben megrendelésre kerülő termékek teljes kifizetését vagy a szerződés felmondását vonja maga után.

7. cikk - GARANCIÁK

7.1 A GYÁRTÓ garantálja termékeit a rendelkezésre bocsátott jótállási tanúsítványban említett időtartamra. A Forgalmazó Ügyfele választhatja a Normál vagy a Korlátozott Garanciát, külön költség nélkül. A GYÁRTÓ garanciavállalási kötelezettségei a normál használati körülmények között hibásnak bizonyuló alkatrészek javítására vagy cseréjére korlátozódnak.

7.2 Ez a jótállás nem vonatkozik olyan termékre vagy termékrészre, amelyet baleset, gondatlanság, módosítás, visszaélés vagy visszaélés esett át, valamint a működés közben elfogyasztott termékekre, amelyek élettartama rövidebb, mint a jótállási idő.

7.3 A kiterjesztett garancia (prémium garancia) kifejezett kérelmétől függően a GYÁRTÓ hivatalos honlapján található formában és feltételekkel: https: //termocasa.ro / ro /) de

a FORGALMAZÓ végső vásárlójának, annak kifizetése után a GYÁRTÓNAK kiterjesztett garanciát vehet igénybe. A meghosszabbított garancia kifizetését a FORGALMAZÓ végső ügyfele teljesíti, közvetlenül a GYÁRTÓ számláján, csatolva az eredeti garanciához, a kiterjesztett garanciához (Prémium garancia). A kiterjesztett garancia összegét nem tartalmazza a jelen szerződésben előírt bónusz vagy kedvezmény rendszer.

8. cikk - Titoktartási záradék

8.1 A felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés teljesítése során bizalmas információkat szerezhetnek a másik féltől.

8.2 A jelen szerződés teljesítése során és a szerződés megszűnésétől számított 5 (öt) éven keresztül egyik fél sem adhatja ki harmadik feleknek a vállalkozó bizalmas adatait.

9. cikk - A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

9.1 Ezt a szerződést bármelyik fél felmondhatja abban az esetben, ha a másik fél nem teljesíti vagy nem megfelelően teljesíti a vállalt szerződéses kötelezettségeket, bírósági beavatkozás nélkül és késedelem nélkül, a fennálló kölcsönös kötelezettségek megfizetésével a szerződés felmondásának napjáig , legalább 30 nappal a felmondás dátuma előtt írásban küldött értesítéssel.

10. cikk - FORCE MAJEURE

10.1 A vis maior felmenti a szerződő feleket a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítésétől a szerződés teljes időtartama alatt.

10.2 Vis maior: a felek akaratától független, kiszámíthatatlan vagy leküzdhetetlen esemény, amely a szerződés megkötését követően következik be, és amely megakadályozza a feleket a szerződéses rendelkezések szerint vállalt kötelezettségek teljesítésében. A vis maiort az illetékes hatóság állapítja meg.

10.3 A szerződés teljesítése a vis maior időtartama alatt szünetel, de a felek jogainak sérelme nélkül annak létrejöttéig.

10.4 A vis maiorra hivatkozó félnek kötelessége haladéktalanul és teljes körűen értesíteni a másik felet annak előfordulásáról, és megtenni a rendelkezésére álló intézkedéseket a következmények korlátozása érdekében.

11. cikk - A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

11.1 Ez a szerződés megszűnik:

Felmondással, a jelen szerződés 9. cikkének feltételei szerint.

Ha az egyik fél a jelen szerződés által biztosított jogait és kötelezettségeit átruházza a másik fél előzetes írásbeli megállapodása nélkül.

A felek megállapodása alapján.

A jelen szerződés vagy a hatályos jogszabályok által előírt egyéb okokból.

11.2 A jelen szerződés felmondása nem érinti a szerződő felek között már esedékes kötelezettségeket.

12. cikk - Kommunikáció

12.1 A felek között a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos bármely kommunikációt írásban kell benyújtani.

12.2 A postai úton történő továbbítást a teljes szállításának visszaigazolása kíséri, az átvitelhez használt berendezés műszaki koordinátáival összhangban.

12.3 A GYÁRTÓ számára a kommunikáció a 0744.977.850 telefonszámon történik: postai cím: Bihar megye, Nagyvárad, str. Zorelelor, 5. szám, kapcsolattartó: Farcas Adrian, e-mail: Ezt az e-mail címet a spamrobotok ellen védjük. A megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScriptet. vagy Ezt az e-mail címet a spamrobotok ellen védjük. A megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScriptet.

12.4 A FORGALMAZÓ számára a kommunikáció a következő telefonszámon történik: …………… .., postacím: str. …………… .., nr …………, helység …………., Jud. ………, kapcsolattartó: ……… .. E-mail ………

12.5 Ha az értesítést postai úton nyújtják be, azt ajánlott levélben, kézhezvételi elismervénnyel küldik el, és úgy tekintik, hogy a címzett a fogadó posta által ezen a visszaigazoláson megjelölt napon kézhez vette.

12.6 Ha az információt faxon küldik, akkor azt az elküldés napját követő első munkanapon kell tekinteni.

12.7 A szóbeli értesítéseket a szerződés teljesítése során nem veszik figyelembe, kivéve, ha azokat az előző bekezdésekben előírt módok valamelyike ​​megerősíti.

12.8 A felek vállalják, hogy a szerződés adataiban bekövetkezett változásokat egymásnak és időben közlik, szankcióval, amelyet nem szabad figyelembe venni a szerződés teljesítésének értékelésekor.

13. cikk - ALKALMAZANDÓ JOG, VITÁK RENDEZÉSE

13.1 A jelen szerződésre a hatályos román jogszabályokat kell alkalmazni.

13.2 A jelen szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely vitát, beleértve annak megkötését, teljesítését vagy felmondását, amennyiben azt a felek képviselői nem tudják békés úton rendezni, az illetékes bíróságok rendezik.

14. cikk - A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

14.1 A jelen szerződés módosítását csak a szerződő felek között létrejött kiegészítő cselekmény végzi.

15. cikk - Különböző záradékok

15.1 A jelen szerződés a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel teljesül.

Ezt a szerződést ma, 2021. január 2-án kötötték meg, XNUMX (két) példányban, mindkét félnek egyet-egyet.

 

GYÁRTÓ: FORGALMAZÓ:

SC Termocasa Consulting SRL SC ……… ..

Rendszergazda Farcas Adrian Rendszergazda ………

A szerződés minden oldalának aláírása !!!