Warunki i warunki

 

Ogólne warunki zwrotu produktów sprzedanych przez Termocasa :

Zwracane produkty muszą być w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś. Upewnij się, że produkt nie jest chroniony hasłami ustawionymi przez Ciebie i że usunąłeś wszystkie zdefiniowane konta, aby produkt nie zawierał żadnych danych osobistych i mógł zostać przywrócony do oryginalnej wersji oprogramowania.

Zwrotu dokonuje się z nienaruszonymi oryginalnymi etykietami, oryginalnym certyfikatem gwarancyjnym (jeśli wystawiony przez producenta/dystrybutora) oraz wszystkimi dokumentami, z którymi produkt został dostarczony.

Do produktu należy dołączyć akcesoria/prezenty, z którymi został dostarczony.

Jeśli kupiłeś kilka produktów tego samego typu i chcesz je wszystkie zwrócić, upewnij się, że rozpakowano tylko jeden. Zwroty innych produktów są przyjmowane tylko wtedy, gdy są zaplombowane.

Produkty, które zostały poddane nieautoryzowanym interwencjom, wykazujące oznaki zużycia lub nadmiernego użytkowania, zadrapania, odłamki, uderzenia, porażenia mechaniczne/elektryczne, produkty bez akcesoriów nie są akceptowane.

Zwroty nie są przyjmowane w przypadku odinstalowania istniejących systemów operacyjnych lub innych programów dostarczania, jeśli produkty mają włączone licencje OEM lub jeśli odinstalowano istniejące systemy operacyjne lub inne programy dostarczania.

Jeżeli w paczce zwrotnej znajdują się inne produkty niż w wypełnionym formularzu, po sprawdzeniu przesyłki przez kuriera odbiór zostanie odrzucony.

 

Sposoby powrotu

Wróć do centrali Termocasa

Zwrot kurierem lub pocztą

Jeśli produkt zostanie zwrócony bezpośrednio do centrali Termocasa a jeśli pieniądze zostaną zwrócone, zwrot zostanie dokonany zgodnie ze sposobem, w jaki dokonano wpłaty wstępnej. Więcej informacji na stronie Regulamin, Sztuka. 6.7

Dobrze wiedzieć

Jeśli zdecydujesz się zwrócić kwotę zapłaconą przy zakupie:

Pieniądze zostaną zwrócone na konto wskazane przez Ciebie w formularzu zwrotu lub na karcie, jeśli zapłaciłeś online;

Pieniądze będą widoczne na Twoim koncie lub na karcie przez maksymalnie 14 dni kalendarzowych;

Prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni w przypadku handlu na odległość

Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy odpowiednio do zwrotu Towaru lub rezygnacji z Usługi w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż dostawa. Tym samym zgodnie z GEO nr 34/2014 termin zwrotu Towaru lub rezygnacji z Usługi upływa w ciągu 14 dni od:

dzień, w którym Kupujący wchodzi w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru – w przypadku zamówienia przez Kupującego wielu produktów, które zostaną dostarczone osobno

dzień, w którym Kupujący obejmuje w fizyczne posiadanie ostatni Towar lub ostatnią sztukę – w przypadku dostawy produktu składającego się z kilku partii lub sztuk

 

Anulowano prośbę o zwrot
Jeśli Twoja prośba o zwrot została anulowana, mogła wystąpić jedna z następujących sytuacji:

Zmieniłeś zdanie i nie przekazałeś przesyłki kurierowi.

Kurier dzwonił do ciebie trzy razy, ale nie mógł cię znaleźć.

Jeśli wiesz, że tak się nie stało, wyślij nam e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript.

lub zadzwoń do nas pod numer 0757010000.

 

 

 

DEFINICJE I TERMINY

 Sprzedawca - Termocasa .

 Kupujący - może to być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat lub osoba prawna lub każda osoba prawna składająca zamówienie.

 klientem - może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat lub osoba prawna, która uzyskała lub uzyskuje dostęp do TREŚCI za pomocą dowolnych środków komunikacji udostępnionych przez Termocasa (elektroniczny, telefoniczny itp.)

Utilizator - każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat lub osoba prawna. 

 

teren - sklep internetowy hostowany pod adresem internetowym termocasa.ro i jego subdomeny.

 komenda - dokument elektroniczny, który interweniuje jako forma komunikacji między Sprzedającym a Kupującym, za pośrednictwem której Kupujący przekazuje Sprzedającemu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu  zamiar zakupu Towarów i Usług z Witryny.

 Dobra i usługi - wszelkie produkty lub usługi wymienione na Stronie, w tym produkty i usługi wymienione w Zamówieniu, które Sprzedający ma dostarczyć Kupującemu w wyniku zawartej Umowy.

 Kampania - działanie polegające na wystawianiu w celach handlowych skończonej liczby Towarów i/lub Usług o ograniczonym i z góry określonym magazynie, przez ograniczony czas ustalony przez Sprzedawcę.

 Umowa - stanowi umowę zawieraną na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedającego i Kupującego.

 Zadowolony - przedstawiać:

 - wszystkie informacje w Witrynie, które można odwiedzać, przeglądać lub w inny sposób uzyskać do nich dostęp za pomocą sprzętu elektronicznego;

- treść jakiejkolwiek wiadomości e-mail wysłanej do Kupujących przez Sprzedawcę drogą elektroniczną i/lub innymi dostępnymi środkami komunikacji;

- wszelkie informacje przekazane w jakikolwiek sposób przez pracownika / współpracownika Sprzedającego, Kupującego, zgodnie z danymi kontaktowymi, określonymi lub nie przez niego;

- informacje dotyczące Towarów i/lub Usług i/lub taryf stosowanych przez Sprzedawcę w określonym okresie;

- informacje związane z Towarami i/lub Usługami i/lub taryfami stosowanymi przez osobę trzecią, z którą Sprzedawca zawarł umowy partnerskie, w określonym okresie;

- dane dotyczące Sprzedawcy lub inne dane uprzywilejowane Sprzedawcy.

 Komunikacja handlowa - dowolny rodzaj wysyłanej wiadomości (takiej jak: e-mail / SMS / telefon / mobile push / webpush / itp.) Zawierające informacje ogólne i tematyczne, informacje o produktach podobnych lub uzupełniających w stosunku do zakupionych, informacje o ofertach lub promocjach, informacje o Towarach i Usługach, a także inne komunikaty handlowe, takie jak badania rynku i sondaże opinii.

 Transakcja - pobranie lub zwrot kwoty wynikającej ze sprzedaży Towaru i/lub Usługi przez Termocasa, Kupującemu, korzystając z usług procesora kart uzgodnionych przez Sprzedawcę, niezależnie od sposobu dostawy.

Specyfikacja - wszelkie specyfikacje i/lub opisy Towarów i Usług określone w ich opisie.

DOKUMENTY UMOWNE

2.1. Rejestrując Zamówienie w Serwisie Kupujący wyraża zgodę na formę komunikacji (telefon lub e-mail), za pośrednictwem której Sprzedający prowadzi swoją działalność handlową.

 2.2. Otrzymane przez Kupującego powiadomienie po złożeniu Zamówienia pełni rolę informacyjną i nie stanowi przyjęcia Zamówienia. Powiadomienie to następuje drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

 2.3. Z uzasadnionych przyczyn Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji ilości Towarów i/lub Usług w Zamówieniu. W przypadku zmiany ilości Towarów i/lub Usług w Zamówieniu, poinformuje on Kupującego na adres e-mail lub numer telefonu podany Sprzedawcy podczas składania Zamówienia oraz zwróci wpłaconą kwotę.

 2.4. Umowę uważa się za zawartą między Sprzedawcą a Kupującym z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy, e-mailem i/lub SMS-em powiadomienia o wysłaniu Zamówienia.

 2.5. Aby Zamówienia były dostarczane do salonów sprzedaży i punktów dostaw Termocasa ceny i zastrzeżenia Towarów i/lub Usług obowiązują przez 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny od zarejestrowania Zamówienia przez Kupującego.

 2.6. Dokument i informacje podane przez Sprzedającego na Stronie będą podstawą Umowy, oprócz tego, że będzie to świadectwo gwarancyjne wystawione przez Sprzedającego lub jego dostawcę na zakupione Towary.

 POLITYKA SPRZEDAŻY ONLINE

3.1. Dostęp w celu złożenia Zamówienia ma każdy Użytkownik/Kupujący. 

3.2. Komunikacja ze Sprzedawcą może odbywać się poprzez bezpośrednią interakcję z nim, w tym poprzez wsparcie online (Live Chat) lub za pośrednictwem adresów wymienionych w sekcji „kontakt” Serwisu. Sprzedawca ma swobodę zarządzania otrzymanymi informacjami bez konieczności przedstawiania uzasadnienia. 

3.4. Termocasa może publikować w Witrynie informacje o Towarach i / lub Usługach i / lub promocjach stosowanych przez nią lub przez jakąkolwiek inną stronę trzecią, z którą Termocasa zawarła umowy partnerskie, w określonym czasie i w ramach dostępnych zapasów.

3.7. W przypadku płatności online Sprzedający nie ponosi / nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek inne dodatkowe koszty ponoszone przez Kupującego, w tym między innymi opłaty za przeliczenie waluty stosowane przez bank wydający jego kartę, jeżeli waluta jego wystawienia różni się od RON . Odpowiedzialność za to działanie ponosi wyłącznie Kupujący. 

3.8 Wszelkie informacje użyte do opisu Towarów i/lub Usług dostępnych w Serwisie (obrazy statyczne/dynamiczne/prezentacje multimedialne/itp.) nie stanowią zobowiązania umownego ze strony Sprzedającego, służą one wyłącznie jako prezentacja. 

 CESJA I PODWYKONAWSTWO

4.1. Sprzedający może scedować i/lub zlecić podwykonawstwo Usług związanych z realizacją Zamówienia, z informacją Kupującego, bez zgody Kupującego. Sprzedający będzie zawsze odpowiadał wobec Kupującego za wszystkie zobowiązania umowne.

 PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

5.1. Treści, zgodnie z definicją w preambule, w tym między innymi logo, stylizowane przedstawienia, symbole handlowe, obrazy nieruchome, obrazy dynamiczne, tekst i/lub treści multimedialne prezentowane w Witrynie, są wyłączną własnością Termocasa, zastrzegając mu wszelkie prawa uzyskane w tym sensie bezpośrednio lub pośrednio (poprzez licencje na użytkowanie i / lub publikację).

 5.2. Klient/Nabywca/Użytkownik nie może kopiować, rozpowszechniać, publikować, przekazywać stronom trzecim, modyfikować i/lub w inny sposób zmieniać, używać, linkować, wyświetlać, dołączać jakichkolwiek Treści w jakimkolwiek kontekście innym niż oryginalny, zamierzony przez Termocasa, włączenie jakichkolwiek Treści poza Witryną, usunięcie znaków wskazujących na prawa autorskie do Termocasa o Treści, a także udział w przekazywaniu, sprzedaży, dystrybucji materiałów dokonanych poprzez powielanie, modyfikowanie lub wyświetlanie Treści, chyba że za wyraźną pisemną zgodą Termocasa.

 5.3. Wszelkie Treści, do których Klient/Nabywca/Użytkownik ma i/lub uzyskuje dostęp w jakikolwiek sposób, podlegają Dokumentowi, jeśli Treściom nie towarzyszy konkretna i ważna umowa o użytkowanie zawarta między Termocasa i ten, i bez żadnych dorozumianych lub wyraźnych gwarancji sformułowanych przez stronę Termocasa w odniesieniu do tej Treści.

 5.4. Klient/Nabywca/Użytkownik może kopiować, przenosić i/lub wykorzystywać Treści wyłącznie do celów osobistych lub niekomercyjnych, tylko jeśli nie są one sprzeczne z postanowieniami Dokumentu.

5.5. W przypadku Termocasa daje Klientowi/Kupującemu/Użytkownikowi prawo do korzystania, w formie opisanej w odrębnej umowie użytkownika, określonych treści, do których Klient/Kupujący/Użytkownik ma lub uzyskuje dostęp w wyniku tej umowy, prawo to przysługuje tylko jemu lub jej treści określonych w umowie, wyłącznie w okresie jej istnienia lub treści w serwisie lub w okresie określonym w umowie, zgodnie z określonymi warunkami, jeżeli istnieją i nie stanowią zobowiązania umownego ze strony Termocasa dla danego Klienta / Kupującego / Użytkownika lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej, która ma / uzyskuje dostęp do tych przekazanych treści w jakikolwiek sposób i która może zostać poszkodowana w jakikolwiek sposób w wyniku tych treści, w trakcie lub po wygaśnięciu Umowa użytkowania.

5.6. Żadne Treści przekazywane Klientowi, Użytkownikowi lub Kupującemu za pomocą jakichkolwiek środków komunikacji (elektronicznej, telefonicznej itp.) lub nabyte przez niego poprzez dostęp, odwiedzanie i / lub oglądanie nie stanowią zobowiązania umownego ze strony Termocasa i/lub pracownik/przełożony Termocasa który pośredniczył w przekazaniu Treści, jeśli takie istnieją, do tej Treści.

5.7. Jakiekolwiek wykorzystanie Treści do celów innych niż te wyraźnie dozwolone w niniejszym dokumencie lub dołączonej umowie użytkowania, jeśli taka istnieje, jest zabronione.

KOMENDA

6.1. Klient/Kupujący może składać Zamówienia w Serwisie, poprzez dodanie żądanych Towarów i/lub Usług do koszyka, po zrealizowaniu Zamówienia poprzez dokonanie płatności w jeden z wyraźnie wskazanych sposobów. Po dodaniu do koszyka Towar i/lub Usługa jest dostępna do zakupu w takim zakresie, w jakim jest dla niego zapas. Dodanie Towaru/Usługi do koszyka, w przypadku braku realizacji Zamówienia, nie pociąga za sobą rejestracji zamówienia, w domyśle nie następuje automatyczna rezerwacja Towaru/Usługi.

 6.2. Kupujący poprzez zrealizowanie Zamówienia wyraża zgodę na to, że wszystkie podane przez niego dane, niezbędne do procesu zakupu, są poprawne, kompletne i prawdziwe w chwili składania Zamówienia.

6.3. Kupujący, realizując Zamówienie, wyraża zgodę na kontakt Sprzedającego, wszelkimi dostępnymi/uzgodnionymi przez Sprzedającego środkami, w każdej sytuacji, w której zaistnieje konieczność skontaktowania się z Kupującym.

 6.4. Sprzedający może anulować Zamówienie złożone przez Kupującego, po uprzednim powiadomieniu Kupującego, bez jakichkolwiek późniejszych zobowiązań żadnej ze stron wobec drugiej lub bez możliwości dochodzenia przez drugą stronę odszkodowania od drugiej strony w następujących przypadkach:

 6.4.1. brak akceptacji przez bank wydający kartę Kupującego transakcji, w przypadku płatności online;

 6.4.2. unieważnienie transakcji przez procesor kart zatwierdzony przez Termocasa, w przypadku płatności online;

 6.4.3. dane podane przez Klienta/Kupującego w Serwisie są niekompletne i/lub nieprawidłowe;

6.4.4 Saldo związane z zamówieniem z metodą płatności „Płacę to, co zatrzymuję” przekroczyło maksymalny pułap

6.5.5 Kupujący nie dokonał w terminie płatności związanych z zamówieniami metodą płatności „Płacę to, co zatrzymam”

6.5. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy odpowiednio do zwrotu Towaru lub rezygnacji z Usługi w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż dostawa. Tym samym zgodnie z GEO nr 34/2014 termin zwrotu Towaru lub rezygnacji z Usługi upływa w ciągu 14 dni od:

- dzień, w którym Kupujący wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru - w przypadku zamówienia przez Kupującego wielu produktów, które zostaną dostarczone osobno

- dzień, w którym Kupujący wszedł w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru lub ostatniej sztuki – w przypadku dostawy produktu składającego się z kilku partii lub sztuk

6.6. Jeżeli Kupujący zdecyduje się odstąpić od Umowy, będzie mógł wypełnić poniższy formularz zwrotu online.

6.7. Jeżeli Klient/Kupujący zażąda odstąpienia od umowy w ustawowym terminie odstąpienia od umowy, musi również zwrócić wszelkie upominki, które towarzyszyły danemu produktowi. W przypadku opłacenia Zamówienia Sprzedawca zwróci kwotę w terminie maksymalnie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania Sprzedawcy przez Kupującego o decyzji o odstąpieniu od Umowy. Kwota zostanie zwrócona w następujący sposób:

6.7.1. dla Zamówień opłaconych kartą bankową -> zwrotem środków na konto, z którego dokonano płatności lub wygenerowaniem vouchera o wartości zwracanego produktu;

6.7.2. dla Zamówień opłaconych Op/iTransfer/ -> przelewem bankowym lub poprzez wygenerowanie vouchera o wartości zwracanego produktu;

6.7.3. w przypadku Zamówienia opłaconego zwrotu / gotówki w salonie -> poprzez zwrot gotówki w salonie, poprzez zwrot wartości produktu na rachunek bankowy przesłany przez klienta lub poprzez wygenerowanie vouchera o wartości zwracanego produktu.

6.7.4. dla Zamówień opłacanych kredytem konsumenckim -> anulowanie/przeliczenie stawek umownych.

6.8. Sprzedający będzie mógł odroczyć zwrot pieniędzy do czasu sprzedaży towaru lub otrzymania dowodu jego wysyłki, jeśli nie zaproponował, że sam odbierze towar (podany zostanie ostatni termin).

 6.9. W przypadku zwrotu Towaru w stanie, w którym nie może być już sprzedany jako nowy (otwarte opakowanie, brakujące akcesoria, Towar jest uszkodzony), zastrzegamy sobie prawo do żądania opłaty za zwrot Towaru do stanu pierwotnego, gdyż W takim przypadku może być lub w celu pokrycia różnicy w cenie wynikającej ze sprzedaży towaru w zapieczętowanym opakowaniu lub, na życzenie Kupującego, ponownie wyślemy Towar, koszty dostawy ponosi Kupujący.

 Zmniejszenie wartości zwracanego Towaru

 Ponieważ w przypadku sprzedaży na odległość Kupujący nie ma możliwości sprawdzenia Towaru przed zawarciem umowy, ma prawo do odstąpienia od umowy. Z tego samego powodu Kupujący ma prawo do badania i weryfikacji zakupionego Towaru w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, cech i sposobu działania Towaru.

 W celu ustalenia charakteru, cech i działania Towarów Kupujący musi obchodzić się z nimi i skontrolować je w taki sam sposób, jak w prawdziwym sklepie stacjonarnym.

 Kupujący ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z manipulacji innych niż konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

W przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy po wykorzystaniu Towaru w zakresie przekraczającym granicę konieczną do stwierdzenia jego charakteru, cech i sposobu działania, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru.

Integralną częścią Towaru są akcesoria (instrukcje obsługi, płyty CD, kable itp.) znajdujące się w pudełku Towaru oraz jego oryginalne opakowanie. W związku z tym zalecamy Kupującemu w ramach wykonywania prawa odstąpienia od umowy zwrot jej w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, zabezpieczonym folią do opakowań z tworzywa stretch lub zapakowany w karton (bez naklejonych etykiet, bez skaleczenia, łzy itp.) i wszystkie jego akcesoria.

Zwracany towar noszący ślady zużycia (plamy, rysy, zagięcia, pęknięcia, wybrzuszenia itp.) przyjmowany jest do zwrotu dopiero po ich zgodności, co wiąże się z kosztami sanitarnymi, kosmetycznymi, naprawami, wymianą uszkodzonych części i oddaniem do formy handlowej do sprzedaży jako produkt regenerowany/ponownie uszczelniony. Wartość końcowa jest określana przez wartość części do wymiany i prac regeneracyjnych lub przez różnicę między wartością początkową nowego produktu a wartością odsprzedaży używanego produktu.

Za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru odpowiada Kupujący. Dla jasności, z całkowitej ceny zwracanego Towaru Sprzedający zatrzyma sumę pieniężną, która stanowi zmniejszenie wartości Towaru w proporcji 5% -50% wartości początkowej Towaru, w zależności od przypadku być. Równowartość opłaty pomniejszenia zostanie podana Kupującemu po otrzymaniu zwróconego Towaru. 

6.10. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru i/lub Usługi zamówionego przez Kupującego, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta/Kupującego i zwróci na konto Kupującego wartość Towaru i/lub Usługi w terminie maksymalnie 7 (siedem) dni od dnia, w którym Sprzedający dowiedział się o tym fakcie lub od dnia, w którym Kupujący wyraźnie wyraził zamiar rozwiązania Umowy.

 TOWARY/USŁUGI, DLA KTÓRYCH PRAWO ODSTĄPIENIA NIE JEST ZAPEWNIONE

7.1. Z prawa odstąpienia od Umowy wyłączone są:

 7.1.1. umów o świadczenie usług, po pełnym wykonaniu usług, jeżeli wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą Kupującego i po potwierdzeniu, że dowiedział się o tym, że utraci prawo odstąpienia po pełnym wykonanie Umowy przez Sprzedawcę;

 7.1.2. dostawę Towarów i/lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy;

 7.1.3. dostawa Towarów wykonanych według specyfikacji przedstawionych przez Kupującego lub wyraźnie dostosowanych;

 7.1.4. dostawa Towarów, które mogą ulec pogorszeniu lub szybko wygasnąć;

 7.1.5. dostawa zapieczętowanych Towarów, których nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a które zostały odpieczętowane przez Kupującego;

 7.1.6. dostawa Towarów, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie zmieszane z innymi elementami;

 7.1.7. dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, których dostawa nie może nastąpić przed upływem 30 (trzydziestu) dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań rynkowych, nad którymi Sprzedający nie ma wpływu;

 7.1.8. umowy, w których Kupujący wyraźnie zażądał od Sprzedającego podróży do jego domu w celu przeprowadzenia pilnych napraw lub prac konserwacyjnych. Jeżeli w trakcie takiej wizyty Sprzedawca świadczy inne usługi niż wyraźnie zamówione przez Kupującego lub dostarcza inne Towary niż części zamienne niezbędne do wykonania prac konserwacyjnych lub naprawczych, prawo odstąpienia przysługuje w stosunku do tych Usług lub Towarów dodatkowych;

 7.1.9. dostarczanie zapieczętowanych nagrań audio lub wideo lub zapieczętowanych programów komputerowych, które zostały otwarte po dostarczeniu;

 7.1.10. dostarczanie gazet, periodyków i czasopism, z wyjątkiem umów o prenumeratę o dostarczanie takich publikacji;

 7.1.11. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli dostawa rozpoczęła się za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego i po potwierdzeniu przez niego, że dowiedział się, że utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 PRYWATNOŚĆ

8.1. Termocasa zachowa poufność wszelkich podanych przez Ciebie informacji. Ujawnienie przekazanych informacji może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym Dokumencie.

 8.2. Kupujący/Klient nie będzie składał żadnych publicznych oświadczeń, promocji, informacji prasowych lub jakichkolwiek innych środków ujawnienia osobom trzecim w odniesieniu do Zamówienia/Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

 8.3. Przesyłając informacje lub materiały za pośrednictwem tej witryny, dajesz Sprzedającemu nieograniczony i nieodwołalny dostęp do nich, prawo do używania, powielania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania i rozpowszechniania takich materiałów lub informacji. Zgadzasz się również, że Sprzedający może swobodnie wykorzystywać, we własnym interesie, te informacje, pomysły, koncepcje, know-how lub techniki, które przesłałeś nam za pośrednictwem Witryny. Termocasa nie będzie podlegać obowiązkom w zakresie poufności przesyłanych informacji, jeżeli obowiązujące przepisy nie przewidują innych specyfikacji w tym zakresie.

 KOMUNIKACJA HANDLOWA

9.1. Kupujący/Użytkownik/Klient może w każdym czasie zmienić opcję dotyczącą umowy udzielonej Sprzedającemu na Przekazy Handlowe zawierające informacje ogólne i tematyczne, w tym informacje dotyczące ofert lub promocji, w następujący sposób:

 9.1.2. poprzez zmianę ustawień w Koncie.

 9.1.3. poprzez dostęp do linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w Komunikatach handlowych otrzymanych od Sprzedającego; lub

 9.1.4. kontaktując się ze Sprzedawcą.

9.3. Po zakupie Towaru lub Usługi Sprzedający wyśle ​​Kupującemu/Użytkownikowi Komunikaty handlowe dotyczące:

- propozycje Towarów lub Usług rekomendowanych do użycia wraz z zakupionym Towarem lub Usługą.

9.4. Klient/Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Komunikatów Handlowych, o których mowa w pkt. 9.3. powyżej, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w wiadomościach handlowych otrzymanych od Termocasa lub kontaktując się Termocasa Termocasa Pod tym względem.

9.5. Ponadto, aby ulepszyć ofertę Towarów i Usług oraz doświadczenie zakupowe, będziemy wykorzystywać Twoje dane do prowadzenia badań rynkowych i sondaży opinii. Informacje uzyskane z tych badań rynku i sondaży opinii nie będą wykorzystywane do celów reklamowych, a jedynie w wymienionych powyżej. Twoje odpowiedzi na badania rynku i sondaże opinii nie będą kojarzone z Twoją tożsamością i nie będą przekazywane stronom trzecim ani publikowane. Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu danych do celów badania rynku i opinii, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji wyświetlanego w wiadomości lub kontaktując się Termocasa.

 ROZLICZENIA - PŁATNOŚĆ

10.1. Ceny Towarów i Usług wyświetlane w ramach serwisu www. Termocasa.ro zawiera podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.2. Cena, sposób płatności oraz termin płatności określone są w każdym Zamówieniu. Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę za dostarczone Towary i Usługi, przy czym obowiązkiem Kupującego jest dostarczenie wszelkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.3. Sprzedający prześle Kupującemu fakturę związaną z Zamówieniem zawierającą Towary i/lub Usługi sprzedawane przez Termocasa, z wyjątkiem Towarów i/lub Usług sprzedawanych przez partnerów Termocasa, a także wszelkich innych płatności związanych z Zamówieniem, wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez dodanie faktury na Koncie Kupującego lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego w jego Koncie.

10.4. W celu prawidłowego przekazania faktury związanej z Zamówieniem Kupujący ma obowiązek aktualizowania w razie potrzeby danych ze swojego Konta oraz dostępu do informacji i dokumentów związanych z każdym Zamówieniem, istniejących na Koncie. 

10.5. Za pośrednictwem tej metody komunikacji Kupujący, wchodząc na swoje Konto, będzie prowadzić ewidencję faktur wystawionych przez Termocasa, mogąc je kolejno zapisywać i archiwizować w dowolnym momencie i w dowolny sposób.

10.6. Kupujący wysyłając Zamówienie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej poprzez dodanie ich do: Termocasa w swoim Koncie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w jego Koncie.

10.7. Jeżeli informacja ta jest niedostępna na Koncie przez ponad 48 (czterdzieści osiem) godzin, prosimy o poinformowanie nas o tym e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript.. przy składaniu Zamówienia.

10.10 Dane karty płatniczej Użytkownika/Kupującego nie będą dostępne Termocasa ani nie będą przechowywane przez Termocasa, ale przez procesor płatności zintegrowany w Serwisie, podmiot uprawniony do świadczenia usług przechowywania danych identyfikacyjnych karty, o którego tożsamości Użytkownik/Kupujący zostanie poinformowany przed wprowadzeniem danych.

10.11. W niektórych przypadkach, w celu zachowania bezpieczeństwa Transakcji, podczas rejestracji Zamówienia Kupujący będzie zobowiązany do autoryzacji płatności poprzez ponowne wpisanie hasła związanego z Kontem lub użycie odcisku palca w przypadku terminali mobilnych które mają tę funkcję.

10.12. Ze względów bezpieczeństwa Transakcji zaleca się, aby Użytkownik / Kupujący nie pozostawał zalogowany w Serwisie i nie ustawiał opcji automatycznego logowania na urządzeniach mobilnych. Ujawnienie hasła dostępu do konta jest niedozwolone i zaleca się stosowanie silnego hasła zabezpieczającego (np. składającego się z co najmniej ośmiu znaków, w tym wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych). 

DOSTAWA DÓBR

 11.2. Sprzedający zapewni właściwe opakowanie Towaru oraz zapewni przesłanie towarzyszących mu dokumentów.

11.3. Sprzedający dostarczy Towary i Usługi wyłącznie na terytorium Rumunii.

 GWARANCJE

12.1. Wszystkie towary sprzedawane przez Termocasa, z wyjątkiem Towarów ponownie zapieczętowanych, korzystają z warunków gwarancji zgodnie z obowiązującym prawem i polityką handlową producentów. Towar jest nowy (z wyjątkiem towarów ponownie zapieczętowanych), w oryginalnym opakowaniu i pochodzi ze źródeł autoryzowanych przez każdego producenta.

12.2. W przypadku Towarów sprzedawanych i dostarczanych przez Termocasaświadectwa gwarancyjne wystawiane są albo bezpośrednio przez producenta, co wiąże się z nieodpłatnym odbiorem i dostawą Towaru.

12.5. W celu prawidłowego przekazania karty gwarancyjnej dotyczącej Zamówionych Towarów, Kupujący ma obowiązek aktualizowania w razie potrzeby danych ze swojego Konta oraz dostępu do informacji i dokumentów związanych z każdym Zamówieniem, istniejących na Koncie.

Za pośrednictwem tego sposobu komunikacji Kupujący, uzyskując dostęp do swojego Konta na stronie www.Termocasa.ro, będzie posiadał zapis zaświadczeń gwarancyjnych wystawionych przez Termocasa, mogąc je kolejno zapisywać i archiwizować w dowolnym momencie i w dowolny sposób.

Jeśli ta informacja jest niedostępna przez 48 (czterdzieści osiem) godzin na koncie klienta, prosimy o powiadomienie nas e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript.

Brak karty gwarancyjnej Towaru należy zasygnalizować w ciągu maksymalnie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od odbioru Towaru na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, musisz mieć włączoną obsługę JavaScript.. Wszelkie późniejsze powiadomienia nie będą brane pod uwagę.

12.7. W przypadku ponownie zapieczętowanego Towaru karta gwarancyjna wystawiana jest przez: Termocasa, a gwarancja może obejmować inny okres niż okres gwarancji tego samego Nowego, Zapieczętowanego Aktywa. Okres gwarancji jest określony w karcie gwarancyjnej dla każdego ponownie zamkniętego składnika aktywów. Warunki użytkowania, obsługi i transportu ponownie zapieczętowanego Towaru są takie same jak w przypadku zapieczętowanych produktów i korzystają z tych samych usług, chyba że na stronie produktu określono inaczej.

PRZENIESIENIE MIENIA TOWARÓW

13.1. Własność Towaru zostanie przeniesiona z chwilą dostawy, po dokonaniu płatności przez Kupującego w miejscu wskazanym w Zamówieniu (tj. dostawa - podpisanie odbioru dokumentu przewozowego dostarczonego przez kuriera lub podpisanie paragonu na fakturze fiskalnej w przypadku dostaw realizowanych przez personel Sprzedającego).

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

14.1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które Kupujący lub jakakolwiek osoba trzecia może ponieść w wyniku wypełnienia przez Sprzedającego któregokolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Zamówienia oraz za szkody wynikające z korzystania z Towarów i Usług po dostawie, a w szczególności za ich stratę.

14.2. Zakładając i korzystając z Konta Użytkownik/Kupujący przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zachowanie poufności danych Konta (użytkownika i hasła) oraz za zarządzanie dostępem do Konta, a także w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa odpowiada za prowadzoną działalność za pośrednictwem swojego Konta.

14.3. Zakładając Konto i/lub korzystając z Treści i/lub składając Zamówienia, Klient/Użytkownik/Kupujący w sposób wyraźny i jednoznaczny akceptuje Regulamin Serwisu w najnowszej zaktualizowanej wersji komunikowanej w ramach Serwisu, obowiązującej w chwili utworzenie konta i/lub korzystanie z treści i/lub data złożenia Zamówienia.

14.4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Warunków korzystania z Witryny w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w warunkach działania Witryny lub zmian w wymaganiach prawnych. Dokument jest przeciwstawny Klientom / Użytkownikom / Kupującym od momentu zamieszczenia w Serwisie. W przypadku takich zmian, zmienimy wersję Dokumentu na Stronie, dlatego prosimy o okresowe sprawdzanie treści tego Dokumentu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

16.1. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Dokumentu.

 KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

17.1. Zapoznaj się z Polityką plików cookie, która jest częścią niniejszego Dokumentu.

 DUŻA SIŁA

18.1. Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie swoich zobowiązań umownych, jeśli takie niewykonanie na czas i/lub prawidłowo, w całości lub w części, jest spowodowane działaniem siły wyższej. Siła wyższa to nieprzewidywalne zdarzenie, na które strony nie mają wpływu i którego nie można uniknąć.

18.2. Jeżeli w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty jego zaistnienia dane zdarzenie nie ustanie, każda ze stron będzie miała prawo powiadomić drugą stronę o całkowitym rozwiązaniu umowy bez możliwości dochodzenia przez żadną ze stron odszkodowania od inny.

 PRAWO WŁAŚCIWE – JURYSDYKCJA

19.1. Niniejsza umowa podlega prawu rumuńskiemu. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikami / Kupującymi będą rozstrzygane polubownie lub, jeśli nie będzie to możliwe, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy rumuńskie w Oradei.