Skip to main content

Garanţie panou solar

Termocasa

Certificat de calitate şi garanţie

Panou solar

 

 

 

Produsul:
Panou solar ……………………………. / Kit panou solar ……………………..
Data: ………….

 

 

 

1. Garanţia produsului este de 24 de luni de la data achiziţionării pentru întreg ansamblul şi 25 de ani pentru panoul solar dacă service-ul şi întreţinerea anuală sunt efectuate de către vânzător la solicitarea clientului, cu titlu gratuit în perioada de garanţie a întregului ansamblu (primele 24 luni de la achiziţia produsului) şi contra-cost după expirarea perioadei de garanţie a întregului ansamblu (după primele 24 luni de la achiziţia produsului). În cazul în care clientul nu solicită în decursul a 12 luni consecutive efectuarea service-ului de întreţinere, garanţia la panoul solar nu mai este valabilă.

2. Prezentul document atestă că produsul achiziţionat beneficiază de garanţie şi service în condiţiile respectării regulilor de instalare, utilizare, manipulare şi transport prevăzute în manualul produsului.
Fabricantul garantează componentele utilizate în construcţia produselor sale împotriva defectelor de fabricaţie si de material pe perioada mai sus stabilită cu începere de la data cumpărării de către utilizatorul final. În timpul perioadei de garanţie producătorul îşi rezervă dreptul de a repara sau înlocui subansamblul care se dovedeşte a fi defect.

3. Garanţia acoperă numai acele defecte care apar în exploatarea normală a produsului şi nu se aplică pentru:

  • a. Manipularea şi exploatarea neglijentă (şocuri electrice, mecanice, termice, grad  ridicat de impurităţi şi/sau umiditate excesivă în încăperea de lucru, aşezarea în poziţii altele decât cele normale, obiecte străine intrate în echipament, lichide, etc.), iar montajul trebuie efectuat de către un instalator autorizat.
  • b. Utilizarea unor consumabile altele decât cele recomandate de vânzător.
  • c. Intervenţii neautorizate în scris de către societatea TERMOCASA la echipamente.
  • d. Exploatarea peste limita de temperatura maximă  prevazută de producător.
  • e. Alimentarea la alte tensiuni şi frecvenţe decât cele prevăzute de producător.
  • f. Defecţiuni datorate intervenţiilor clientului.
  • g. Utilizarea unui suport necorespunzător.
  • h. Defecte datorate cablurilor de legătură, împământării clădirii precum şi datorate conectării/deconectării echipamentelor în timpul funcţionării.
  • i. Defecte datorate unor cauze naturale (vânt, grindină, etc.)

Defectele descrise mai sus se repară în afara garanţiei şi vor fi achitate de client.

4. Produsele electronice preinstalate solicitate de client, nu fac obiectul acestui certificat de garanţie.

5. Garanţia produselor este asigurată de către firma SC TERMOCASA CONSULTING S.R.L., la sediul său , garanţia dată pentru tuburi, suport şi boiler se menţine atât timp cât întreţinerea anuală a întregului sistem este asigurată doar de firma noastră.

6. Vânzătorul are obligaţia să facă demonstraţia de funcţionare şi să explice modul de utilizare.

7. La solicitarea acordării garanţiei este necesar să se prezinte echipamentul însoţit de Certificatul de garanţie, Factura de achiziţie şi de o prezentare detaliată a defectului constatat.

8. În cazul solicitării nejustificate a garanţiei clientul va fi obligat la plata manoperei de diagnosticare a produsului, aceasta neputând fi mai mică de echivalentul a 20 Euro la cursul zilei.

9. S.C. TERMOCASA CONSULTING S.R.L. declară pe proprie răspundere conform O.G. 21/92 si H.G. 394/95 că produsul vândut corespunde documentaţiilor de execuţie ale fabricantului şi este în conformitate cu standardele europene emise de laboratoarele autorizate.

10. Vizitele de întreţinere sau intervenţiile la sediul clientului nu sunt incluse în garanţie.

11. Extinderile de garanţie se acordă numai dacă sigiliile sau etichetele aplicate de SC TERMOCASA CONSULTING S.R.L. sunt intacte.

12. Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului şi până la repunerea acestuia în funcţiune.

13. Prin semnarea acestui certificat cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a preluat aparatul în bună stare.

14. Durata medie de utilizare este de 50 ani.

15. Cumpărător …………………………………………………………….. Telefon ……………………………………

ATENŢIE !!!

Certificatul de garanţie este valabil împreună cu factura de achiziţie nr. ……………………………… şi factura + garanţia de instalare oferită de către instalator.

 

                    Cumpărător:                                                                               Vânzător

                      ..……….………….                                                                              ………………….

Data reclamaţiei/verificăriiDefectul reclamatRezoluţia serviceDată ieşire +
semnatură şi ştampilă
Observaţii© Termocasa. Toate drepturile rezervate.
Proudly powered by Perpetuum Mobile.