Skip to main content

Garanţie pompă de căldură aer-apă

Termocasa

Certificat de calitate şi garanţie

POMPA DE CĂLDURĂ AER-APĂ

 

 

 

Produsul:
Pompă de căldură aer-apă  …… kw model clasic/confort
serie ……………….          Data: ………….

 

 

 

1. Garanţia produsului este de 2 ani (clasic) / 5 ani (confort) de la data achiziţionării pentru întreg ansamblul (pompa de căldură).

2. Prezentul document atestă că produsul achiziţionat beneficiază de garanţie şi service în condiţiile respectării regulilor de instalare, utilizare, manipulare şi transport.
Vânzătorul garantează împotriva defectelor de fabricaţie şi de material pe perioada mai sus stabilită cu începere de la data cumpărării de către utilizatorul final. În timpul perioadei de garanţie clientul îşi rezervă dreptul de a repara sau înlocui subansamblul care se dovedeşte a fi defect, cu titlu gratuit.

3. Garanţia acoperă numai acele defecte care apar în exploatarea normală a produsului şi nu se aplică pentru:

 • a. Manipularea şi exploatarea neglijentă (şocuri electrice, mecanice, termice, grad  ridicat de impurităţi şi/sau umiditate excesivă în încăperea de lucru, aşezarea în poziţii altele decât cele normale, obiecte străine intrate în echipament, lichide, etc.), iar montajul trebuie efectuat de către un instalator autorizat.
 • b. Utilizarea unor consumabile altele decât cele recomandate de vânzător.
 • c. Intervenţii neautorizate în scris de către societatea TERMOCASA la echipamente.
 • d. Exploatarea peste limita de temperatura maximă  prevazută de producător sau utilizarea lichidelor cu concentraţie de sulfuri mai mare de 0,2mg/L
 • e. Alimentarea la alte tensiuni şi frecvenţe decât cele prevăzute de producător (230V sau 380V) cu o toleranţă de cel mult 3%.
 • f. Defecţiuni datorate intervenţiilor clientului.
 • g. Utilizarea unui suport necorespunzător.
 • h. Defecte datorate cablurilor de legătură, împământării clădirii precum şi datorate conectării/deconectării echipamentelor în timpul funcţionării.

Defectele descrise mai sus se repară în afara garanţiei şi vor fi achitate de client.

4. Produsele electronice preinstalate solicitate de client ,nu fac obiectul acestui certificat de garanţie.

5. Garanţia, verificarea şi service-ul produselor sunt asigurate de către firma TERMOCASA. In cazul in care exista o defectiune la pompa de caldura care nu se poate remedia intr-un timp foarte scurt , atunci va recomandam sa utilizati radiatoare/convectoare /aeroterme/etc electrice sau alte surse de incalzire , pentru incalzirea imobilului pana la remedierea pompei de caldura (daca nu va permiteti achizitionarea acestora atunci firma Termocasa va va pune la dispozitie aceste surse de incalzire temporara).

6. Produsul este garantat pentru un număr de până la 1000 de porniri pe an, temperatura pe partea de cald să aibă media sub 45 grade Celsius.

7. La solicitarea acordării garanţiei este necesar să se facă o prezentare detaliată ÎN SCRIS a defectului constatat şi se comunică pe adresele de e-mail ale producătorului service@termocasa.ro şi contact@termocasa.ro iar remedierea se va efectua in 15 zile calendaristice.

8. În cazul solicitării nejustificate a garanţiei clientul va fi obligat la plata manoperei de diagnosticare a produsului, aceasta neputând fi mai mică de echivalentul a 20 Euro la cursul zilei.

9. Vizitele de întreţinere la sediul clientului nu sunt incluse în garanţie pe teritoriul României, iar în afara teritoriului României se poate opta pentru trimiterea produsului pentru servisare la sediul Termocasa sau pentru efectuarea reviziei printr-un instalator autorizat contractat de către cumpărător.

10. Garanţia sau extinderile de garanţie se acordă numai dacă sigiliile sau etichetele aplicate de societatea TERMOCASA sunt intacte. Vanzatorul raspunde doar pentru produsul vandut , nu si pentru montaj sau alte accesorii cumparate de la alti comercianti. Firma montatoare va raspunde pentru montajul pompei de caldura .

11. Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului şi până la repunerea acestuia în funcţiune.

12. Prin semnarea acestui certificat cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a preluat aparatul în bună stare.

13. Durata medie de utilizare este de 30 ani.

14. Cumpărător …………………………………………………………….. Telefon ……………………………………

ATENŢIE !!!

Certificatul de garanţie este valabil împreună cu factura de achiziţie nr. ……………………………… şi factura + garanţia de instalare oferită de către instalator precum şi cu „Punerea în funcţiune” validată de departamentul tehnic al Termocasa.

 

                    Cumpărător:                                                                               Vânzător

                      ..……….………….                                                                              ………………….

Data reclamaţiei/verificăriiDefectul reclamatRezoluţia serviceDată ieşire +
semnatură şi ştampilă
Observaţii

Proces-verbal de punere în funcțiune

Vă rugăm să trimiteți la adresa de email service@termocasa.ro următoarele:

 • fotografie cu tabelul de mai sus completat
 • factură + chitanță instalare produs Termocasa
 • minim 10 fotografii din unghiuri diferite cu lucrarea efectuată, pompa de căldură, camera tehnică, unitatea interioară / exterioară şi racorduri.

ATENŢIE!

Lucrarea este considerată „PUSĂ ÎN FUNCŢIUNE” doar după verificarea informaţiilor de către tehnicianul Termocasa şi validarea acestora prin e-mail în scris.

Prestatorul/instalator şi beneficiarul, am procedat la predarea, respectiv primirea lucrării executate de prestator după cum urmează:

 1. instalare pompă de căldură
 2. punere în funcţiune pompă de căldură
 3. efectuarea racordurilor apă-reţea
 4. efectuarea racordurilor apă menajeră
 5. calibrare debite (apă)
 6. instalare pompe recirculare 
 7. instalare termostate

După punerea în funcţiune a instalaţiei, efectuarea probelor şi verificărilor în conformitate cu normele şi normativele în vigoare, beneficiarul a luat în primire instalaţia de mai sus fără să aibă obiecţiuni.

Echipamentul este functional.

(Dacă Beneficiarul a avut obiecţiuni, acestea se consemnează mai jos, descrierea, lor cu termen de reparaţie, cine execută, dacă au fost sau nu au fost vicii ascunse, etc.)

Obiecţiuni:        ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces-Verbal, câte unul pentru fiecare din părţi.

Lucrarea a fost executată conform facturii nr. ……………………………… din data de ……………………., la adresa localitatea ………………………, str. ………………………………., nr. ……………., jud. ……………………………………

 

Data : …………………………………….

 

                 Beneficiar                                                                                           Prestator/Instalator

                ……………………………….                                                                     ………………………………………….


© Termocasa. Toate drepturile rezervate.
Proudly powered by Perpetuum Mobile.