Skip to main content

Manual tehnic – pompă de căldură apă – apă – sol

Termocasa

MANUAL TEHNIC de instalare şi întreţinere

POMPA DE CĂLDURĂ APĂ-APĂ-SOL

MODEL TERMOCASA TMC 22, 28, 48, 61 HYPER-JET

Felicitări!

Sunteţi posesorul unei pompe de căldură TMC HYPER-JET. În acest manual puteti să vă informaţi despre cum să folosiţi această pompă de căldură.

Păstrati acest manual deoarece cuprinde instrucţiunile de instalare şi întretinere. Acest produs este conceput pentru a funcţiona pe o perioadă îndelungată de timp. Pentru a folosi şi menţine în condiţii optime de funcţionare a produsului este necesară păstrarea manualului.

ATENȚIE !!!

LA PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A POMPEI DE CĂLDURĂ SĂ AVEŢI DISPONIBIL LA DUMNEAVOASTRĂ UN APARAT PENTRU MĂSURAREA TENSIUNII ELECTRICE ȘI UN TERMOMETRU NON-CONTACT.

De ce să alegem pompele produse de compania TERMOCASA?

 • Pompele de căldură TERMOCASA înglobează tehnologii şi materiale inventate şi brevetate în România de către ingineri români;
 • Pompele de căldură TERMOCASA apă-apă sunt probabil singurele care nu necesită schimbător intermediar;
 • Pompele de căldură TERMOCASA beneficiază de termene de garanţie foarte mari şi service ultra-rapid datorită fiabilităţii crescute şi atenţiei faţă de client;
 • Pompele de căldură TERMOCASA beneficiază de cele mai performante schimbătoare de căldură flexibile ULTRAFLEX de pe piaţă;
 • Pompele de căldură TERMOCASA au performanţe greu de egalat chiar şi de cele mai consacrate mărci de pompe de căldură.

Protecţia mediului reprezintă o prioritate pentru grupul TERMOCASA.

Calitatea produselor, eficienţa și protecţia mediului, toate acestea sunt pentru noi obiective la fel de importante. Sunt respectate cu stricteţe legile și prevederile referitoare la protecţia mediului.

Folosim pentru protecţia mediului cele mai bune tehnici și materiale, luând totodată în considerare și punctele de vedere economice.

O pompă de căldură uşor de utilizat

Pompa de căldură TMC HYPER-JET foloseşte ca sursă primară de captare a căldurii circuitul cu colector în adâncime, orizontal sau apa din pânza freatică folosind energia captată pentru încălzirea imobilului dumneavoastră. Pompa de căldură poate fi conectată la sistemul de încălzire al imobilului precum şi la un boiler pentru apa caldă menajeră.

Important!

La livrarea şi instalarea produsului verificaţi cu atenţie următoarele puncte importante:

 • Pompa de căldură TMC HYPER-JET trebuie aşezată şi transportată în poziţie verticală;
 • Verificaţi produsul dacă a fost sau nu lovit pe durata transportului;
 • În cazul în care se observă lovituri raportaţi-le transportatorului şi furnizorului;
 • Asezaţi pompa de căldură TMC HYPER-JET pe o suprafaţă dreaptă din beton sau alte materiale rigide.

Pentru a permite efectuarea montajului este necesară o suprafaţă de 1 metru în faţa produsului şi de minim 50 cm în laterale şi spate.

Transportul

Produsul trebuie transportat şi depozitat în poziţie verticală.

Pentru a evita lovirea în timpul transportului, nu despachetaţi produsul până când acesta nu ajunge în camera şi în locul în care doriţi să-l montaţi.

Pompa de căldură poate fi manevrată cu ajutorul motostivuitorului sau manual, cu atenţie deosebită.

Despachetarea

Despachetaţi pompa de căldură abia după ce aţi adus-o aproape de zona în care va fi montată. Verificaţi dacă produsul a fost lovit în timpul transportului. Raportaţi eventualele uzuri provocate în urma transportului furnizorului contractat.

De asemenea verificaţi dacă au sosit toate componentele consultând lista de mai jos:

 • Pompa de căldură
 • Cablurile electrice de conexiune la reţeaua electrică
 • Racordurile hidraulice
 • Cablurile electrice de conexiune a senzorilor de comandă şi control exteriori.

Instrucţiuni de siguranţă

Aceste instrucţiuni trebuie citite înainte de a manevra, instala şi utiliza pompa de căldură.

Asiguraţi-vă că produsul este deconectat de la priză înaintea oricărei intervenţii.

În momentul montării produsului, dacă se utilizează un dispozitiv de prindere/mutare verificaţi-l întâi să nu aibă uzură care să pună în pericol produsul sau instalatorul.

Nu vă postaţi sub produs cât timp acesta este suspendat.

Nu vă puneţi în pericol prin încercarea de demontare a carcasei produsului.

Nu vă puneţi în pericol prin legarea echipamentului la siguranţe electrice uzate sau dimensionate incorect.

Intervenţiile la panoul electric sau la circuitul de căldură trebuie efectuate numai de persoane autorizate.

Opţiuni de instalare a pompei de căldură TMC HYPER-JET

Pompa de căldură poate fi instalată să deservească atât sistemul de climatizare încalzire/racire al casei precum şi unul sau mai multe boilere pentru încălzirea apei calde menajere.

Pompa de căldură poate fi conectată la o sursă primară de captare a căldurii cum ar fi circuitul cu colector vertical în adâncime, serpentine orizontale sau apa din pânza freatică folosind energia captată pentru climatizarea imobilului dumneavoastră şi producerea de apă caldă menajeră.

Amplasarea pompei de căldură

Pompa de căldură trebuie amplasată pentru funcţionare deasupra nivelului podelei. Nu uitaţi că, compresorul poate genera un zgomot în timpul funcţionării similar sau mai redus decât zgomotul produs de o masină de spălat rufe.

Panoul de comandă

Se află situat în spatele capacului, în aria de service a pompei de căldură.

Pompa de căldură TMC HYPER-JET nu are setări pe care sa le facă utilizatorul ci este setată automat să răspundă necesităţilor utilizatorului.

Elementele de comandă şi control pot fi accesate doar de o persoană autorizată.

Pornirea pompei de căldură se face de la butonul din partea frontală a carcasei.

Utilizarea şi întreţinerea produsului

După ce instalatorul autorizat a finalizat montajul pompei, verificaţi împreună instalaţia. Permiteţi instalatorului să vă arate cum se efectuează pornirea pompei, pentru a putea înţelege care este principiul de funcţionare.

Oprirea pompei

Pompa de căldură se opreşte cu ajutorul termostatului montat de către instalatorul dumneavoastră la exteriorul pompei de căldură sau se deconectează de la alimentarea cu energie electrică.

Lista componentelor

 • Compresor,
 • Filtru refrigerant,
 • Valvă de expansiune,
 • Protecţie joasă presiune,
 • Protecţie înaltă presiune,
 • Senzor de gaz fierbinte,
 • Senzor de gaz rece,
 • Condensator electric (230v),
 • Contactori electrici,
 • Carcasă,
 • Buton,
 • Schimbătoare de căldură,
 • Sistem automatizare,
 • Sistem protecţie.

Depistarea erorilor / Măsurători corespunzătoare

 • Pompa de căldură TMC HYPER-JET este proiectată să permită în mod automat diverşi parametri de operare pentru a vă bucura de confortul dorit şi având o durată mare de funcţionare. Mai jos veţi regăsi sugestii care să vă ajute să evitati funcţionarea necorespunzătoare a produsului.
 • Dacă apare o eroare, trebuie să contactaţi instalatorul autorizat care a montat produsul, iar dacă acesta ajunge la concluzia că este o eroare de ordin tehnic de funcţionare a produsului, atunci el ne va contacta ori va remedia eroarea. Pregătiţi mereu codul din fabrică al produsului.
 • Dacă apare o eroare, indicatorul luminos din butonul de pornire va fi stins, caz în care vă rugăm să contactaţi instalatorul/electricianul autorizat care a montat produsul, acesta urmând să verifice tensiunea de alimentare să fie corectă, alimentarea cu apă din foraj (verificaţi pompa să funcţioneze şi sorbul sau filtrele să fie curate) sau circuitul de serpentine să fie la debitul specificat de producător (pompa să fie funcţională şi corect dimensionată), pompa de recirculare pentru circuitul de cald să nu aibă defecte sau să fie subdimensionată,
 • Dacă pompa se află în stare de oprit şi este aprins indicatorul verde, înseamnă că, comanda de oprire a fost dată de unul din senzorii exteriori montaţi pentru comanda şi controlul temperaturilor din imobil sau boilerul de apă caldă menajeră.

Aerisirea

Dacă se aude un zgomot de fundal din pompă, verificaţi dacă a fost aerisită complet. Adăugaţi apă dacă este necesar, pentru a atinge presiunea corespunzătoare, adica între 1.5 şi 3 bari. Dacă se aude în continuare chemaţi un instalator să verifice întregul circuit.

Oprirea în cazul suprasarcinii electrice

Pompa de căldură este dotată cu un sistem de oprire a compresorului care se declanşează în cazul apariţiei unei suprasarcini electrice de alimentare a acestuia.

Cauza apariţiei unei astfel de erori poate fi:

 • Compresorul este suprasolicita – Contactaţi un tehnician.
 • Compresor defect – Contactaţi un tehnician.
 • Oprit datorită suprasarcinii electrice – Contactaţi un tehnician.

Instalarea produsului

Acest capitol este dedicat celor care sunt abilitaţi pentru instalarea produsului (instalator/electrician autorizat) astfel încât pompa de căldură TMC HYPER-JET să funcţioneze corespunzător la parametri ceruţi de proprietar. Utilizatorul oricum dispune în acest manual de toate informaţiile necesare pentru a putea înţelege si utiliza corect produsul achiziţionat.

Conexiuni hidraulice şi electrice:

(Racordurile agentului termic sunt realizate cu ţeavă PPR 32mm)

1) Cablu de comandă, 2) Cablu alimentare, 3) Priză alimentare pompe, 4) Ieşire cald, 5) Ieşire rece, 6) Intrare rece, 7) Intrare cald, 8) Buton pornire.

1) Cablu de comandă, 2) Cablu alimentare, 3) Priză alimentare pompe, 4) Ieşire cald, 5) Ieşire rece, 6) Intrare rece, 7) Intrare cald, 8) Buton pornire.

Racord hidraulic

Montarea produsului trebuie să fie realizată cu atenţie ţinând cont de standarde de instalare şi de planul clădirii. Produsul trebuie conectat la un vas de expansiune într-un sistem închis cu excepţia circuitului de apă freatică. Nu uitaţi să curăţaţi radiatoarele de rugină şi alte reziduuri înainte de a realiza montajul.

Parcurgeţi toţi paşii de instalare/reglare ţinând cont de descrierea din capitolul rezervat instalării „Punerea în funcţiune a produsului”.

Ţevile de tur şi retur a circuitului primar sau secundar trebuie să aibă un diametru recomandat de 32 mm.

Pompa de căldură poate lucra cu temperaturi de până la aproximativ 50°C pe retur şi întoarce pe circuit (tur) temperaturi maxime de 55°C pentru perioade scurte de timp (1-3 ore pentru încălzire apa boiler), iar temperatura de funcţionare continuă (normală) a pompei de căldură nu trebuie să depăşească 40 grade Celsius pe retur şi 45 grade Celsius pe tur agent termic.

Pompa de căldură TMC HYPER-JET nu se defectează la temperaturi mai mari pe retur, dar se opreşte compresorul în mod repetat şi poate afecta durata de viaţă a compresorului.

Pompa de circulaţie

Pompa de circulaţie (recomandat minim 32-8) pentru agentul de încălzire sau pentru circuitul brine sau pentru apa din pânza freatică trebuie dimensionată astfel încât să poată asigura o diferenţă de temperatură a agentului termic între tur şi retur între 3 şi 7 grade Celsius pentru a asigura o funcţionare optimă a pompei de căldură.

Asiguraţi-vă că a fost montată o pompă de circulaţie destul de mare, astfel încât să asiguraţi pompei de căldură suficient agent termic. Vă recomandăm o pompă Wilo, Grundfos sau Pedrollo, care sunt adecvate pentru majoritatea instalaţiilor de încălzire.

Pompa de caldura se opreste atunci când debitul agentului termic este insuficient !!!

Amplasarea pompei de căldură

Pompa de căldură trebuie amplasată pentru functionare deasupra nivelului podelei. Nu uitati că compresorul poate genera un zgomot in timpul functionarii similar sau mai redus decat zgomotul produs de o masina de spalat rufe.

Circuitul primar

Pentru a utiliza pompa de căldură la nivel maxim de performanţă trebuie folosit un debit al agentului termic corespunzător. Debitul agentului termic (sursa colector în adâncime, orizontal sau apa din panza freatica) nu trebuie să fie mai mic decât cel prezentat în tabelul cu date tehnice.

Conectarea circuitului brine (serpentine sau sonde)

Instalaţia şi conectarea circuitului cu sonde verticale sau cu colector orizontal, trebuie realizate de un instalator autorizat, în concordanţă cu toate regulile de efectuare a montajului. Aveţi mare grijă ca să nu pătrundă mizerie pe sistemul de tubulatură, care trebuie să fie perfect curate în momentul conectării circuitului la instalaţia de căldură. Protejaţi tubulatura prin montarea de capace împotriva pătrunderii de impurităţi, pe toată perioada efectuării montajului.

Pentru a permite efectuarea service-ului la pompa de căldură, robineţii de închidere trebuie montaţi atât pe tur cât şi pe retur, la conectarea pompei şi a circuitului brine. Montaţi robineţi/valve de bifurcaţie pentru a putea umple şi aerisi circuitul colector, independent de pompa de căldură.

Colectoarele pot fi sonde verticale sau serpentine orizontale.

În cazul sondelor verticale, adâncimea lor totală va fi de minim 1,2 ori suprafaţa casei, adică la o casă de 100 mp izolată cu polistiren de 10 cm şi ferestre cu 3 sticle, sondele trebuiesc să aibă minim 120 ml, această adâncime totală putând fi chiar mai mare în funcţie de gradul de izolare al imobilului. Recomandăm ca sondele să fie realizate cu ţeavă de polietilenă 32mm PN10 şi încărcate cu glicol.

În cazul serpentinelor orizontale, lungimea lor totală va fi de minim 3 ori suprafaţa casei, adică la o casă de 100 mp izolată cu polistiren de 10 cm şi ferestre cu 3 sticle, serpentinele trebuiesc să aibă minim 300 ml, această lungime putând fi chiar mai mare în funcţie de gradul de izolare al imobilului. Suprafaţa de teren pe care se vor instala serpentinele recomandăm să fie cel puţin dublă faţă de suprafaţa casei, adică la o casă de 100 mp avem nevoie de minim 200 mp teren pentru instalare serpentine. Recomandăm ca serpentinele să fie realizate cu ţeavă de polietilenă 32mm PN6 şi încărcate cu glicol sub presiune de minim 2 bar înainte de a fi acoperite cu pământ, pentru evitarea strangulării datorită greutăţii pământului. Serpentinele recomandăm să aibă o lungime de 50-100 ml fiecare, să fie pe cât posibil egale şi racordate la un distribuitor în camera tehnică sau într-un cămin subteran, să fie poziţionate tur retur pe marginea şanţului (şanţul să aibă 50-60cm lăţime), iar adâncimea recomandată este între 150 şi 200 cm. În cazul în care terenul se află în pantă atunci distribuitorul să fie amplasat în partea de sus a terenului pentru pentru a se putea realiza aerisirea corectă a serpentinelor. Serpentinele se vor aşeza pe un singur nivel pentru asigurarea unei eficienţe maxime.

Aerisirea

Nu trebuie să existe aer pe circuit. Chiar si cele mai mici bule de aer pot afecta buna funcţionare a produsului. Citiţi „umplerea circuitului” de mai jos.

Izolarea împotriva aparitiei condensului

Trebuie să izolaţi împotriva condensului tot circuitul primar, în caz contrar pe circuit se va forma gheaţă sau picături de condens.

Umplerea şi aerisirea circuitului brine

Amestecaţi apă distilată cu antigel într-un vas deschis, astfel încât să reziste până la -20 grade fără să îngheţe.

Ţevile trebuie să aibă un diametru de 32 mm.

Conectaţi o pompă externă de umplere, puternică, pentru a efectua umplerea şi aerisirea. Apoi deschideţi robineţii astfel ca lichidul să poată circula prin vasul deschis.

Lăsaţi agentul termic să circule prin instalaţie pe o perioadă de timp până este eliminat aerul. Totuşi este posibil să mai existe aer pe instalatie, chiar dacă nu mai iese deloc în momenul aerisirii.

Aerisiţi vasul de nivel prin desfacerea dopului din vârful rezervorului.

Puteţi închide acum robineţii şi permiteţi pompei de recirculare să funcţioneze în continuare şi apoi opriţi pompa de umplere.

Pompa externă de umplere va mări presiunea în sistem la deschiderea robineţilor de umplere.

Pe tubul colector trebuie montat un vas de aerisire, pentru că pot apărea bule de aer.

Verificaţi mereu filtrul când efectuaţi umplerea şi aerisirea circuitului cu agent termic.

Verificarea circuitului brine după instalare

După câteva zile, verificaţi presiunea lichidului din instalaţie. Completaţi dacă este necesar.

Vasul de nivel

Vasul de nivel trebuie montat pe turul instalaţiei brine în cel mai înalt punct. Reţineţi că vasul poate face condens. Montaţi valva/robinetul de siguranţă şi potriviţi un dop în vârful rezervorului.

Lichidul brine

Lichidul brine circulă în sistem închis. Lichidul este alcătuit din apă şi soluţie antigel, recomandat pe bază de etanol. Procentul de alcool din amestec trebuie să fie puţin sub 30%, ceea ce va conduce la un risc împotriva incendiilor de clasă 2b şi un punct de îngheţ de aproximativ -20°C.

Bulele de aer

Pentru a nu avea bule de aer pe instalaţie, asigurati-vă că pe tubul colector urcă spre pompă o cantitate necesară de lichid. Dacă nu se întâmplă acest lucru, ar putea fi necesară aerisirea instalaţiei în punctele sale cele mai înalte. Pompa de umplere suportă în general mici diferenţe ale cantităţii de lichid.

Verificarea diferenţelor de temperatură din circuitul brine

Atunci când funcţionează pompa de căldură verificaţi în mod frecvent dacă diferenţa de temperatură dintre tur şi retur nu este prea mare. Dacă se constată o diferenţă mai mare de 5 grade, aceasta se poate datora existenţei aerului pe circuit, a unui filtru înfundat sau al pompei de recirculare subdimensionate. Dacă aceasta este cauza, atunci pompa de căldură se va opri automat.

Instalaţia electrică

Instalaţia electrică şi montarea pompelor de căldură trebuie efectuate de un electrician autorizat. Toate conexiunile cablurilor trebuie efectuate conform regulilor şi reglementărilor în domeniu.

Sursa de alimentare

Pompa de căldură TMC HYPER-JET trebuie conectată la 230V sau 380V, sursă neîntreruptibilă, protejată cu împământare şi un stabilizator de tensiune pentru cazul în care variaţia tensiunii de alimentare este mai mare de +/-3%.

Comutatorul de siguranţă

Instalaţia electrică trebuie să conţină un comutator de siguranţă pentru întreruperea în totalitate de la energia electrică.

IMPORTANT

Pompa de căldură are eficienţă maximă şi consum mic atunci când:

 • temperatura agentului termic (calorifer/pardosea/ventiloconvector) este cât mai scăzută iar temperatura apa/sol este cât mai ridicată,
 • diferenţa de temperatură între tur şi retur să fie între 3 şi 7 grade Celsius
 • izolarea tuturor suprafeţelor de contact ale imobilului cu exteriorul să fie cât mai bună (echivalentul unui polistiren de minim 5 cm)
 • suprafeţele radiante (calorifer, pardosea, ventiloconvectoare, etc.) să fie cât mai mari, astfel încât temperatura agentului termic (35-45 grade Celsius pe tur) să fie suficientă pentru încălzirea imobilului.

Perioda de service şi verificare a pompei de căldură pentru păstrarea perioadelor de garanţie, adică verificarea şi înlocuirea dacă este cazul a refrigerantului, uleiului şi al filtrului, nu trebuie să depăşească 3 ani calendaristici, indiferent de tipul garanţiei.

Schema electrică pompă de căldură + boiler + încălzire imobil:

1) termostat boiler, 2) electrovană cu 3 căi TERMOCASA, 3) termostat ambiental, 4) pompă de căldură, 5) alimentare pompă de căldură, 6) pompă apă sol sau circuit brine, 7) pompă recirculare, 8) alimentare termostat boiler/vană cu 3 căi

1) termostat boiler, 2) electrovană cu 3 căi TERMOCASA, 3) termostat ambiental, 4) pompă de căldură, 5) alimentare pompă de căldură, 6) pompă apă sol sau circuit brine, 7) pompă recirculare, 8) alimentare termostat boiler/vană cu 3 căi

Schiţa electrică detaliu pompă de căldură, comandă electro-mecanică cu autoreţinere:

1) alimentare 230v, 2) termostat înaltă presiune, 3) termostat joasă presiune, 4) presostat joasă presiune, 5) presostat înaltă presiune, 6) buton pornire cu revenire, 7) contactor automenţinere, 8) termostat ambiental, 9) termostat agent tur, 10) contactor compresor, 11) contactor pompe, 12) bec martor.

1) alimentare 230v, 2) termostat înaltă presiune, 3) termostat joasă presiune, 4) presostat joasă presiune, 5) presostat înaltă presiune, 6) buton pornire cu revenire, 7) contactor automenţinere, 8) termostat ambiental, 9) termostat agent tur, 10) contactor compresor, 11) contactor pompe, 12) bec martor.

Schemă montaj 2 pompe de căldură cu puffer şi boiler

1) foraj apă sau circuit brine, 2) filtru apă, 3) supape de sens (2 buc. la montaj apă-apă), 4) pompă foraj apă sau circuit brine, 5) pompă de căldură, 6) electrovană 3 căi Termocasa, 7) pompă recirculare, 8) boiler apă caldă menajeră, 9) ieşire apă caldă boiler, 10) intrare apă rece boiler, 11) rezervor acumulare (puffer), 12) circuite încălzire clădire

1) foraj apă sau circuit brine, 2) filtru apă, 3) supape de sens (2 buc. la montaj apă-apă), 4) pompă foraj apă sau circuit brine, 5) pompă de căldură, 6) electrovană 3 căi Termocasa, 7) pompă recirculare, 8) boiler apă caldă menajeră, 9) ieşire apă caldă boiler, 10) intrare apă rece boiler, 11) rezervor acumulare (puffer), 12) circuite încălzire clădire

Schemă montaj pompă de căldură cu puffer, boiler şi panou solar

1) centrala termică, 2) boiler ACM (apă caldă menajeră), 3) pompă recirculare, 4) electrovană cu 3 căi, 5) pompă recirculare, 6) clapetă sens gravitaţională, 7) panou solar, 8) pompă recirculare, 9) circuite încălzire clădire, 10) rezervor acumulare (puffer)

Electrovana cu 3 căi (4) de la circuitul verde şi pompa de recirculare (5) se vor alimenta de la automatizarea panoului solar.

1) centrala termică, 2) boiler ACM (apă caldă menajeră), 3) pompă recirculare, 4) electrovană cu 3 căi, 5) pompă recirculare, 6) clapetă sens gravitaţională, 7) panou solar, 8) pompă recirculare, 9) circuite încălzire clădire, 10) rezervor acumulare (puffer)

Schemă montaj pompă de căldură cu puffer, boiler şi panou solar (cu schimbător intermediar)

1) foraj apă sau circuit brine, 2) filtru apă, 3) supape de sens (2 buc. la montaj apă-apă), 4) pompă foraj apă sau circuit brine, 5) pompă de căldură, 6) pompă recirculare, 7) electrovană 3 căi Termocasa (2 buc.), 8) ieşire apă caldă boiler, 9) boiler apă caldă menajeră, 10) intrare apă rece boiler, 11) rezervor acumulare (puffer), 12) circuite încălzire clădire, 13) clapeta sens, 14) pompă recirculare, 15) panou solar cu absorbţie directă, 16) schimbător de căldura intermediar, 17) pompă recirculare, 18) pompă recirculare.

(ATENTIE !!! suprafaţa serpentinei din boiler trebuie să fie corect dimensionată în funcţie de puterea centralei termice/pompă de căldură – vezi capitolul RECOMANDĂRI)

Vana cu 3 căi (7) de la circuitul verde şi pompa de recirculare (18) se vor alimenta de la automatizarea panoului solar.

1) foraj apă sau circuit brine, 2) filtru apă, 3) supape de sens (2 buc. la montaj apă-apă), 4) pompă foraj apă sau circuit brine, 5) pompă de căldură, 6) pompă recirculare, 7) electrovană 3 căi Termocasa (2 buc.), 8) ieşire apă caldă boiler, 9) boiler apă caldă menajeră, 10) intrare apă rece boiler, 11) rezervor acumulare (puffer), 12) circuite încălzire clădire, 13) clapeta sens, 14) pompă recirculare, 15) panou solar cu absorbţie directă, 16) schimbător de căldura intermediar, 17) pompă recirculare, 18) pompă recirculare.

Schemă montaj pompă de căldură cu boiler şi schimbător de căldură pt. răcire pasivă

1) foraj apă sau circuit brine, 2) filtru apă, 3) supape de sens (2 buc. la montaj apă-apă), 4) pompă foraj apă sau circuit brine, 5) pompă de căldură, 6) pompă recirculare, 7) electrovană 3 căi Termocasa, 8) ieşire apă caldă boiler, 9) boiler apă caldă menajeră, 10) robinet deschis iarna, deschis vara, 11) robinet închis iarna, deschis vara, 12) robinet închis iarna, deschis vara, 13) robinet deschis iarna, închis vara, 14) intrare apă rece boiler, 15) intrare / ieşire agent termic încălzire, 16) schimbător de căldură răcire pasiva TERMOCASA

1) foraj apă sau circuit brine, 2) filtru apă, 3) supape de sens (2 buc. la montaj apă-apă), 4) pompă foraj apă sau circuit brine, 5) pompă de căldură, 6) pompă recirculare, 7) electrovană 3 căi Termocasa, 8) ieşire apă caldă boiler, 9) boiler apă caldă menajeră, 10) robinet deschis iarna, deschis vara, 11) robinet închis iarna, deschis vara, 12) robinet închis iarna, deschis vara, 13) robinet deschis iarna, închis vara, 14) intrare apă rece boiler, 15) intrare / ieşire agent termic încălzire, 16) schimbător de căldură răcire pasiva TERMOCASA

RECOMANDĂRI:

 • Pompele de recirculare trebuie sa fie minim de 32-8 (racord 32, presiune 0,8 bari), Pedrollo JSW1C sau mai puternice (să aibă debite fixe) şi să fie setate la turaţie maximă
 • Pentru extracţia apei din foraj unde nivelul hidrodinamic (nivelul de unde nu mai scade apa în foraj după cel puţin 2 ore de funcţionare a pompei de apă) este mai mic sau egal 5 ml, se recomandă utilizarea unei pompe de apa de suprafaţă astfel:
  • = pentru o pompă de căldură 8-12kw (Pedrollo JSW1B sau alte modele similare),
  • = pentru o pompă de căldură 18 kw (Pedrollo JSW1A sau alte modele similare),
  • = pentru o pompă de căldură 22kw (Pedrollo JSWM2A sau alte modele similare)
 • Pentru extracţia apei din foraj unde nivelul hidrodinamic (nivelul de unde nu mai scade apa în foraj după cel puţin 2 ore de funcţionare a pompei de apă) este mai mare de 5 ml şi mai mic de 25 ml, se recomandă utilizarea unei pompe de apă submersibile Pedrollo 4block 2/9 sau alte modele similare, iar dacă nivelul hidrodinamic depăşeşte 25 ml se va apela la specialiştii Termocasa pentru recomandări personalizate.
 • Vana cu 3 căi TMC se poate monta atât pe tur cât şi pe retur pentru că avem temperaturi sub 60 grade Celsius.
 • Tururile sau retururile de la pompele de căldură (dacă sunt 2 sau mai multe) nu se leagă mai mult de o pompă de căldură la acelaşi racord al pufferului, turul se conectează la racordul cel mai de sus, iar returul la partea cea mai de jos a pufferului.
 • Tensiunea de alimentare trebuie să fie 230v sau 380v (230v pe fiecare fază) atât la pornirea pompei de căldură cât şi în timpul funcţionării cu o toleranţă +/-5%.
 • Înainte de pornirea pompei de căldură trebuiesc verificate circuitele ca să nu aveţi robineţi închisi sau vana cu 3 căi să nu fie blocată într-o poziţie prin care să blocheze trecerea agentului termic.
 • La prima pornire a pompei de căldură este recomandat să se utilizeze o priză normală pentru alimentarea pompei de recirculare şi a pompei de apă din pământ, iar după setarea termostatelor (boiler şi puffer) pompele să fie alimentate din priza montată pe carcasa pompei de căldură.
 • Diferenţa de temperatură între tur (ieşire cald) şi retur (intrare cald) trebuie să fie de aproximativ 5 grade Celsius.
 • Diferenţa de temperatură între tur (ieşire rece) şi retur (intrare rece) trebuie să fie de aproximativ 5 grade Celsius.
 • Pentru măsurarea exactă a temperaturii se va utiliza un termometru non-contact iar citirea se va efectua pe suprafeţe metalice acoperite în prealabil cu o bandă izolatoare electrică sau vopsea care să nu reflecte.
 • Înainte de intrarea apei din foraj în pompa de căldură este necesară montarea a 2 supape de sens (în cazul pompelor submersibile, o supapă de sens se va monta chiar la ieşirea din pompa de apă) şi un filtru de impurităţi (cu cartuş lavabil) sau în cazul în care filtrul cu cartuş lavabil trebuie curăţat saptamanal sau mai des, se va utiliza un filtru cu nisip pentru piscină.
 • Schimbatoarele pompei de căldură din momentul începerii utilizării, trebuiesc să fie constant imersate în apă/lichid, în caz contrar există riscul de deteriorare şi chiar fisurarea acestora.
 • Pentru verificarea (metoda cea mai simplă) debitului apei din foraj, o găleată de 10 litri este plasată la ieşirea din pompa de căldură, iar timpul în care se umple găleata poate fi de aproximativ:
  • 12 secunde (+/-2secunde) pentru o pompă de 22kw
  • 15 secunde (+/-2secunde) pentru o pompă de 18kw
  • 18 secunde (+/-2secunde) pentru o pompă de 12kw
 • Pentru verificarea pânzei freatice dacă are permeabilitate şi cantitatea de apă suficientă se va aplica următoarea metodă: plasaţi o găleata de 10 litri la ieşirea apei din hidrofor sau pompa submersibilă, iar dintr-un robinet reglaţi debitul astfel încât timpul în care se umple găleata să fie de aproximativ:
  • 12 secunde (+/-2secunde) pentru o pompă de 22kw
  • 15 secunde (+/-2secunde) pentru o pompă de 18kw
  • 18 secunde (+/-2secunde) pentru o pompă de 12kw

Lăsaţi să curgă apa la debitele menţionate mai sus pentru o perioadă de 48 de ore, iar dacă forajul/puţul nu seacă atunci rezultă faptul că are o pânză freatică suficient de bună pentru pompa de căldură. Această metodă a funcţionat până în prezent la toţi clienţii.

 • Suprafaţa serpentinei din boiler trebuie să fie minim de:
  • 3 mp pentru o pompă de 22kw,
  • 2,5 mp pentru o pompă de 18kw,
  • 2 mp pentru o pompă de 12kw
 • Racordurile hidraulice sunt confecţionate din teavă PPR 32mm, iar pe cele două circuite trebuie să aveţi instalată supapă siguranţă de maxim 3 bari.
 • Căderea de presiune în schimbătoarele de căldură, care trebuie luată în calcul la dimensionarea pompelor de foraj sau recirculare, este între 1 şi 1,5 bari.
 • În cazul în care nu se utilizează vas acumulator, se va verifica diferenţa de temperatură între tur (ieşire cald) şi retur (intrare cald), iar dacă este mai mare de 5 grade datorită subdimensionării sistemului de încălzire al locuintei, atunci se va utiliza pe retur o pompă de recirculare mai puternică sau o pompă de hidrofor dacă este cazul.
 • În cazul utilizării de calorifere/radiatoare/ventiloconvectoare, acestea trebuie să aibă 1kw putere nominală pentru fiecare 3-5 mp de clădire încălzită, adică la o încăpere de 20 mp aveţi nevoie de 4-6kw (putere nominală).

Dimensiuni pompă de căldură:

(A)Model pompă de căldură, (B)Debit MC/H, (C)Putere nominală intrare Kw/h, (D)Putere maximă intrare Kw/h, (E)Putere încălzire kw/h, (F)Temperatura maximă/minimă °C, (G)Coeficient performanţă compresor max. COP, (H)Nivel zgomot (decibeli), (I)Compresor Scroll, (J)Sursa de alimentare V/Hz, (K)Refrigerant (aditivat opţional), (L)Schimbător de căldură Ultraflex (galvanic opţional), (M)Protecţie presiune, (N)Control prin internet sau radio, (O)Greutate transport Kg, (P)Dimensiuni / gabarit cm (fără conexiuni spate)

Punerea în funcțiune

1) Verificați tensiunea de alimentare:

 • în cazul pompelor de căldură monofazate, tensiunea de alimentare trebuie să fie cuprinsă între 220 și 240 Volți și să nu aibă fluctuații mai mari de 3 Volți la pornirea pompei de căldură.
 • în cazul pompelor de căldură trifazate, tensiunea de alimentare pe fiecare din cele trei faze trebuie să fie cuprinsă între 220 și 240 Volți și să nu aibă fluctuații mai mari de 3 Volți la pornirea pompei de căldură, iar succesiunea fazelor să fie corectă, altfel pompa de căldură nu va putea fi pornită.

2) În cazul pompelor de căldură alimentate cu apă de o pompă submersibilă, să aibă obligatoriu montate două supape sau clapete de sens pe traseul între foraj și pompa de căldură, iar acestea să fie verificate și înlocuite la fiecare 3 ani.

3) Pe circuitul de încălzire între pompa de căldură și puffer sau imobil să nu existe clapete de sens, supape de sens, robineți subdimensionați sau filtre care să obtureze debitul pompei de recirculare.

4) Racordarea pompei de căldură la vasul acumulator să fie făcută la extremitatea superioară și inferioară conform schițelor din manualul de instalare.

5) Diferența de temperatură între tur (ieșire cald) și retur (intrare cald) trebuie să fie de aproximativ 5 grade Celsius, diferența de temperatură între tur (ieșire rece) și retur (intrare rece) trebuie să fie de aproximativ 5 grade Celsius.

6) Temperatura setată la termostatele pentru boiler sau vasul acumulator nu trebuie să depășească 50 de grade Celsius.

Nerespectarea acestor recomandări poate duce la creșterea consumului de curent și la o funcționare defectuoasă a pompei de căldură.

Declaratie de conformitate

Pentru:
Pompa de căldură modelele TMC HYPER-JET 22, 28, 48, 61

TERMOCASA, având sediul social în Loc. Oradea, str. Zorelelor nr. 5, prin reprezentant legal Farcaş Adrian, declarăm pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.292 Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii şi prevederile art. 5 din HG nr. 1022 / 2002 cu privire la regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, faptul că produsul „Pompă de căldură” modelele TMC HYPERJET 22, 28, 48, 61, face obiectul acestei declaraţii de conformitate, nu pune în pericol viaţa, sănătatea şi securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu următoarele prevederi:

 • Sisteme de răcire şi pompe de căldură;
 • Aparate de condiţionat aerul, grupuri de răcit lichide şi pompe de căldură cu compresoare antrenate prin motor electric pentru încălzirea şi răcirea spaţiilor;
 • SR EN 14511-3: 2007, pct. 4; PSL 01
Termocasa

De reţinut:

Completaţi formularul de mai jos. Poate fi folositor în caz de urgenţă.

Vă rugăm să trimiteţi pe WhatsApp la numărul ………………………………. o filmare video cu pompa de căldură precum şi cu camera tehnică (unitatea interioară + racorduri). Filmarea să fie realizată asemănător cu cea din linkul …………………………

Dispozitiv monitorizare parametri:

U – ledul indică o anomalie la sistemul de alimentare electrică (tensiune prea mică sau prea mare, lipsă fază, succesiune incorectă a fazelor, defazaj între faze), vă recomandăm să contactați tehnicianul care a instalat pompa de căldură.

HT – ledul indică depășire a temperaturii maxime admise pe circuitul de încălzire (posibil instalația necesită aerisire, pompa recirculare defectă sau subdimensionată, robineți sau valve închise pe circuitul de încălzire), vă recomandăm să contactați tehnicianul care a instalat pompa de căldură.

LT – ledul indică depășire a temperaturii minime admise pe circuitul de răcire (posibil instalația necesită verificarea debitului la circuitul primar (apă sau glicol), sorb sau filtre colmatate, robinet/valvă închise), vă recomandăm să contactați tehnicianul care a instalat pompa de căldură.

HP – ledul indică o depășire a presiunii maxime a refrigerantului (freon) (posibil instalația necesită aerisire, pompa recirculare defectă sau subdimensionată, robineți sau valve închise pe circuitul de încălzire etc), vă recomandăm să contactați tehnicianul care a instalat pompa de căldură.

LP – ledul indică o depășire a presiunii minime a refrigerantului (freon) (posibil instalația necesită verificarea debitului la circuitul primar (apă sau glicol), sorb sau filtre colmatate, robinet/valvă închise etc), vă recomandăm sa contactați tehnicianul care a instalat pompa de căldură.

Releu monitorizare tensiune/faze

Reglaj:
1) 400v,
2) 15%,
3) 15%,
4) 12%.

Montaj:
La R, S, T se conectează cele 3 faze, la N se conectează nul, la 16) se conectează cablul de semnal avarie, la 15) și 18) se conectează cablu comandă automatizare.



© Termocasa. Toate drepturile rezervate.
Proudly powered by Perpetuum Mobile.