Skip to main content

GARANŢIE POMPĂ DE CĂLDURĂ APĂ-APĂ

CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE

POMPA DE CĂLDURĂ APĂ-APĂ 20 DE ANI

Produsul:
Pompă de căldură sol-apă …… kw trifazată/monofazată
serie ………………. Data: ………….

1. Garanţia produsului este de 20 de ani de la data achiziţionării pentru întreg ansamblul (pompa de căldură), dacă verificarea şi întreţinerea sunt efectuate de către vânzător sau reprezentanţii acestuia la solicitarea clientului, contra cost după primii trei ani de garanţie şi apoi din 3 în 3 ani. În cazul în care clientul nu solicită în decursul a 36 luni consecutive efectuarea verificării, garanţia nu mai este valabilă. În timpul garanţiei, revizia la fiecare 3 ani se va realiza contra cost la domiciliul clientului.

2. Prezentul document atestă că produsul achiziţionat beneficiază de garanţie şi service în condiţiile respectării regulilor de instalare, utilizare, manipulare şi transport.

Vânzătorul garantează împotriva defectelor de fabricaţie şi de material pe perioada mai sus stabilită cu începere de la data cumpărării de către utilizatorul final. În timpul perioadei de garanţie clientul îşi rezervă dreptul de a repara sau înlocui subansamblul care se dovedeşte a fi defect, cu titlu gratuit.

3. Garanţia acoperă numai acele defecte care apar în exploatarea normală a produsului şi nu se aplică pentru:

 • a) Manipularea şi exploatarea neglijentă (şocuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impurităţi şi/sau umiditate excesivă în încăperea de lucru, aşezarea în poziţii altele decât cele normale, obiecte străine intrate în echipament, lichide, etc.), iar montajul trebuie efectuat de către un instalator autorizat.
 • b) Utilizarea unor consumabile altele decât cele recomandate de vânzător.
 • c) Intervenţii neautorizate în scris de către societatea TERMOCASA la echipamente.
 • d) Exploatarea peste limita de temperatură maximă prevazută de producător sau utilizarea lichidelor cu concentraţie de sulfuri mai mare de 0,2mg/L.
 • e) Alimentarea la alte tensiuni şi frecvenţe decât cele prevăzute de producător (230V sau 380V) cu o toleranţă de cel mult 2%.
 • f) Defecţiuni datorate intervenţiilor clientului.
 • g) Utilizarea unui suport necorespunzător.
 • h) Defecte datorate cablurilor de legătură, împământării clădirii precum şi datorate conectării/deconectării echipamentelor în timpul funcţionării.
 • i) Lipsa celor 2 supape de sens la evacuarea lichidelor din schimbătoarele de căldură conectate la circuite deschise nepresurizate, sau montate pe corpul pompei submersibile dacă adâncimea nivelului hidrodinamic al forajului depăşeste 10ml.
 • j) Din momentul începerii utilizării pompei de căldură, schimbatoarele de căldură trebuiesc să fie permanent pline cu apă, golirea repetată accidentală (montaj defectuos) ori datorată lipsei sau defectării supapelor de sens duce la perforarea şi distrugerea schimbătoarelor de căldură rezultând pierderea garanţiei.

Defectele descrise mai sus se repară în afara garanţiei şi vor fi achitate de client.

4. Produsele electronice preinstalate solicitate de client, nu fac obiectul acestui certificat de garanţie.

5. Garanţia, verificarea şi service-ul produselor sunt asigurate de către firma TERMOCASA. În cazul în care există o defectiune la pompa de căldură care nu se poate remedia într-un timp foarte scurt, atunci vă recomandăm să utilizaţi radiatoare/convectoare/aeroterme/etc. electrice sau alte surse de încălzire, pentru încălzirea imobilului până la remedierea pompei de căldură (dacă nu vă permiteti achiziţionarea acestora, atunci firma Termocasa vă va pune la dispoziţie aceste surse de încălzire temporară).

6. Produsul este garantat pentru un număr de până la 1000 de porniri pe an, temperatura pe partea de cald să aibă media sub 45 grade Celsius.

7. La solicitarea acordării garanţiei este necesar să se facă o prezentare detaliată ÎN SCRIS a defectului constatat şi se comunică pe adresele de e-mail ale producătorului service@termocasa.ro şi contact@termocasa.ro, iar remedierea se va efectua în 15 zile calendaristice.

8. În cazul solicitării nejustificate a garanţiei, clientul va fi obligat la plata manoperei de diagnosticare a produsului, aceasta neputând fi mai mică de echivalentul a 20 Euro la cursul zilei.

9. Vizitele de întreţinere la sediul clientului nu sunt incluse în garanţie pe teritoriul României, iar în afara teritoriului României se poate opta pentru trimiterea produsului pentru servisare la sediul Termocasa sau pentru efectuarea reviziei printr-un instalator autorizat contractat de către cumpărător.

10. Garanţia sau extinderile de garanţie se acordă numai dacă sigiliile sau etichetele aplicate de societatea TERMOCASA sunt intacte. Vânzătorul răspunde doar pentru produsul vândut, nu şi pentru montaj sau alte accesorii cumpărate de la alţi comercianţi. Firma montatoare va răspunde pentru montajul pompei de căldură.

11. Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului şi până la repunerea acestuia în funcţiune.

12. Prin semnarea acestui certificat cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a preluat aparatul în bună stare.

13. Durata medie de utilizare este de 30 ani.

14. Cumpărător …………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………………………

ATENŢIE !!!

Certificatul de garanţie este valabil împreună cu factura de achiziţie nr. ……………………………… şi factura + garanţia de instalare oferită de către instalator precum şi cu „Punerea în funcţiune” validată de departamentul tehnic al Termocasa.

                                                                               Cumpărător:                                                                                                                                                                Vânzător:

                                                  ……………………………………………………………                                                                                          ……………………………………………………………

Data reclamaţiei/verificării Defectul reclamat Rezoluţia service Dată ieşire + semnatură şi ştampilă Observaţii
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE

POMPA DE CĂLDURĂ APĂ-APĂ 2+20 DE ANI

Produsul:
Pompă de căldură sol-apă …… kw trifazată/monofazată
serie ………………. Data: ………….

1. Garanţia produsului este de 2 ani de la data achiziţionării, pentru întreg ansamblul (pompa de căldură).
Garanţia pentru compresor este de 20 de ani, dacă verificarea şi întreţinerea întregului sistem (pompă de căldură) sunt efectuate de către vânzător sau reprezentanţii acestuia, la solicitarea clientului, la intervale de maxim 36 luni contra-cost dacă este cazul (după primii doi ani de garanţie). În cazul în care clientul nu solicită în decursul a 36 de luni consecutive efectuarea întreţinerii şi verificării, garanţia compresorului nu mai este valabilă

2. Prezentul document atestă că produsul achiziţionat beneficiază de garanţie şi service în condiţiile respectării regulilor de instalare, utilizare, manipulare şi transport.

Vânzătorul garantează împotriva defectelor de fabricaţie şi de material pe perioada mai sus stabilită cu începere de la data cumpărării de către utilizatorul final. În timpul perioadei de garanţie clientul îşi rezervă dreptul de a repara sau înlocui subansamblul care se dovedeşte a fi defect, cu titlu gratuit.

3. Garanţia acoperă numai acele defecte care apar în exploatarea normală a produsului şi nu se aplică pentru:

 • a) Manipularea şi exploatarea neglijentă (şocuri electrice, mecanice, termice, grad ridicat de impurităţi şi/sau umiditate excesivă în încăperea de lucru, aşezarea în poziţii altele decât cele normale, obiecte străine intrate în echipament, lichide, etc.), iar montajul trebuie efectuat de către un instalator autorizat.
 • b) Utilizarea unor consumabile altele decât cele recomandate de vânzător.
 • c) Intervenţii neautorizate în scris de către societatea TERMOCASA la echipamente.
 • d) Exploatarea peste limita de temperatură maximă prevazută de producător sau utilizarea lichidelor cu concentraţie de sulfuri mai mare de 0,2mg/L.
 • e) Alimentarea la alte tensiuni şi frecvenţe decât cele prevăzute de producător (230V sau 380V) cu o toleranţă de cel mult 2%.
 • f) Defecţiuni datorate intervenţiilor clientului.
 • g) Utilizarea unui suport necorespunzător.
 • h) Defecte datorate cablurilor de legătură, împământării clădirii precum şi datorate conectării/deconectării echipamentelor în timpul funcţionării.
 • i) Lipsa celor 2 supape de sens la evacuarea lichidelor din schimbătoarele de căldură conectate la circuite deschise nepresurizate, sau montate pe corpul pompei submersibile dacă adâncimea nivelului hidrodinamic al forajului depăşeste 10ml.
 • j) Din momentul începerii utilizării pompei de căldură, schimbatoarele de căldură trebuiesc să fie permanent pline cu apă, golirea repetată accidentală (montaj defectuos) ori datorată lipsei sau defectării supapelor de sens duce la perforarea şi distrugerea schimbătoarelor de căldură rezultând pierderea garanţiei.

Defectele descrise mai sus se repară în afara garanţiei şi vor fi achitate de client.

4. Produsele electronice preinstalate solicitate de client, nu fac obiectul acestui certificat de garanţie.

5. Garanţia, verificarea şi service-ul produselor sunt asigurate de către firma TERMOCASA. În cazul în care există o defectiune la pompa de căldură care nu se poate remedia într-un timp foarte scurt, atunci vă recomandăm să utilizaţi radiatoare/convectoare/aeroterme/etc. electrice sau alte surse de încălzire, pentru încălzirea imobilului până la remedierea pompei de căldură (dacă nu vă permiteti achiziţionarea acestora, atunci firma Termocasa vă va pune la dispoziţie aceste surse de încălzire temporară).

6. Produsul este garantat pentru un număr de până la 1000 de porniri pe an, temperatura pe partea de cald să aibă media sub 45 grade Celsius.

7. La solicitarea acordării garanţiei este necesar să se facă o prezentare detaliată ÎN SCRIS a defectului constatat şi se comunică pe adresele de e-mail ale producătorului service@termocasa.ro şi contact@termocasa.ro, iar remedierea se va efectua în 15 zile calendaristice.

8. În cazul solicitării nejustificate a garanţiei, clientul va fi obligat la plata manoperei de diagnosticare a produsului, aceasta neputând fi mai mică de echivalentul a 20 Euro la cursul zilei.

9. Vizitele de întreţinere la sediul clientului nu sunt incluse în garanţie pe teritoriul României, iar în afara teritoriului României se poate opta pentru trimiterea produsului pentru servisare la sediul Termocasa sau pentru efectuarea reviziei printr-un instalator autorizat contractat de către cumpărător.

10. Garanţia sau extinderile de garanţie se acordă numai dacă sigiliile sau etichetele aplicate de societatea TERMOCASA sunt intacte. Vânzătorul răspunde doar pentru produsul vândut, nu şi pentru montaj sau alte accesorii cumpărate de la alţi comercianţi. Firma montatoare va răspunde pentru montajul pompei de căldură.

11. Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a reclamat defectarea produsului şi până la repunerea acestuia în funcţiune.

12. Prin semnarea acestui certificat cumpărătorul îşi exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act şi declară că a preluat aparatul în bună stare.

13. Durata medie de utilizare este de 30 ani.

14. Cumpărător …………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon ………………………………………………………………………………

ATENŢIE !!!

Certificatul de garanţie este valabil împreună cu factura de achiziţie nr. ……………………………… şi factura + garanţia de instalare oferită de către instalator precum şi cu „Punerea în funcţiune” validată de departamentul tehnic al Termocasa.

                                                                               Cumpărător:                                                                                                                                                                Vânzător:

                                                  ……………………………………………………………                                                                                          ……………………………………………………………

Data reclamaţiei/verificării Defectul reclamat Rezoluţia service Dată ieşire + semnatură şi ştampilă Observaţii
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Proces-verbal de punere în funcțiune

Produs                                                                    Cod produs

Instalat de                                                              Nr. Telefon

Data instalării

Punerea în funcţiune

Încercuiţi variana exitentă la locaţie sau completaţi valorile

La momentul verificării parametrilor să utilizaţi un aparat de măsurare a tensiunii şi un termometru non-contact (laser – infraroşu).

(Cu termometrul non-contact se vor măsura valorile doar pe suprafeţe metalice acoperite cu vopsea sau un strat de bandă izolatoare)

Tip/model pompă de căldură: ………………….
Serie: ……………………..
Data achiziţiei ………………………………
Data instalării ………………………………
Nume prenume proprietar
………………………………
………………………………
Nume prenume + tel. instalator
………………………………
………………………………
Locaţia unde este instalată
pompa de căldură:
………………………………
………………………………
.
Tipul verificării Parametru 1 Parametru 2 Parametru 3 Parametru 4
1) Tensiunea la priză preferabil a se verifica în intervalul orar 17-21 Tensiunea la priză înainte de pornire ………………………….. V Tensiunea la priză în momentul pornirii …………………………… V Tensiunea la priză în timpul funcţionării …………………………… V .
2) Temperatura Tur/Retur Temperatura tur după 15 min. de funcționare ……………………… °C Temperatura retur după 15 min. de funcționare ……………………… °C .
3) Marca/model pompă de recirculare ……………………………… .
4) S-au verificat toate racordurile frigorifice cu spumă? DA / NU .
5) S-a vacumat modulul interior+traseu frigorific înainte de a deschide robinetul de refrigerant al modulului exterior? DA / NU .
6) Există montate supapă/clapetă de sens sau filtru pe circuitul de încălzire? DA / NU .
7) Există în cadrul instalaţiei butelii de egalizare? DA / NU .
8) Ce suprafaţă are serpentina de la boiler (însumate ambele dacă e cazul) …….. mp .
9) Există spaţiu minim 20 cm împrejurul pompei şi deasupra acesteia? DA / NU .

Vă rugăm să trimiteți la adresa de email service@termocasa.ro următoarele:
a) fotografie cu tabelul de mai sus completat
b) factură + chitanță instalare produs Termocasa
c) minim 10 fotografii din unghiuri diferite cu lucrarea efectuată, pompa de căldură, camera tehnică, unitatea interioară / exterioară şi racorduri.

Telefon service: +40784080000

ATENŢIE!

Lucrarea este considerată „PUSĂ ÎN FUNCŢIUNE” doar după verificarea informaţiilor de către tehnicianul Termocasa şi validarea acestora prin e-mail în scris.

Prestatorul/instalator şi beneficiarul, am procedat la predarea, respectiv primirea lucrării executate de prestator după cum urmează:
1. instalare pompă de căldură
2. punere în funcţiune pompă de căldură
3. efectuarea racordurilor apă-reţea
4. efectuarea racordurilor apă menajeră
5. calibrare debite (apă)
6. instalare pompe recirculare
7. instalare termostate

După punerea în funcţiune a instalaţiei, efectuarea probelor şi verificărilor în conformitate cu normele şi normativele în vigoare, beneficiarul a luat în primire instalaţia de mai sus fără să aibă obiecţiuni.

Echipamentul este functional.

(Dacă Beneficiarul a avut obiecţiuni, acestea se consemnează mai jos, descrierea, lor cu termen de reparaţie, cine execută, dacă au fost sau nu au fost vicii ascunse, etc.)

Obiecţiuni:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..

Drept pentru care s-a întocmit prezentul Proces-Verbal, câte unul pentru fiecare din părţi.

Lucrarea a fost executată conform facturii nr. ……………………………… din data de ……………………., la adresa: localitatea ………………………, str. ………………………………., nr. ……………., jud. ……………………………………

Data : ……………………………

                         Beneficiar                                                                                Prestator/Instalator

                         ……………………………….                                                   ……………………….© Termocasa. Toate drepturile rezervate.
Proudly powered by Perpetuum Mobile.